Chemap Agro s.r.o.

Lilek černý

Latinský název: Solanum nigrum L.
Slovenský název: Ľuľok čierny
Německý název: Schwarzer Nachtschatten
Anglický název: Nightshade, black
Bayer kód: SOLNI
Proseeds

Čeleď

Lilkovité - Solanaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý pozdně jarní plevelný druh.

Výskyt

Roste na kompostech, okrajích hnojišť, okolí silážních jam, v zelinářských zahradách, čerstvě vyhnojených polích aj.; na různých substrátech, častěji na půdách čerstvě vlhkých a bohatých dusíkem. Zapleveluje především širokořádkové plodiny (okopaniny, zeleniny) a ostatní plodiny s nedostatečným zápojem porostu. V teplejších oblastech nebezpečný plevel širokořádkových kultur. Je hostitelem chorob a škůdců lilkovitých rostlin.

Popis rostliny

Jednoduchý kůlový kořen s četnými kořeny postranními. Lodyha je přímá, rozkladitě větvená, oblá nebo tupě hranatá, (10 -) 30 – 50 (- 70) cm vysoká.

Listy jsou střídavé, dlouze řapíkaté, tmavě zelené, čepel kopinatá až široce vejčitá, zašpičatělá, celokrajná nebo až výrazně laločnatá (var. atriplicifolium), na bázi klínovitá a sbíhající mírně na řapík.

Květenstvím je vrcholík, tvořený oboupohlavnými, pravidelnými, dvouobalnými květy, jež mají koruny pěticípé, kolovité, bílé. Z opylených květů dozrávají kulovité, 7 –8 mm v průměru, fialově černé (f. nigrum) nebo zelené, popř. žlutozelené (f. chlorocarpum), lesklé bobule, obsahující četná semena (50 – 70), která jsou 2 – 2,3 mm dlouhá, zploštělá, v obrysu nepravidelně široce vejčitá, špinavě žlutá až žlutohnědá, matná, na povrchu hustě jemně jamkatá.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od června do podzimu. Po uzrání bobule snadno opadávají na zem a doplňují půdní zásobu. Jedna rostlina vyprodukuje asi 100 – 1 000 semen. Semena hromadně klíčí až v příštím roce, při vyšší teplotě půdy, nejlépe v hloubce do 3 cm.

Na ornou půdu se šíří zejména statkovými hnojivy, zvláště komposty, špatně uleželým hnojem, též balíčkovanou sadbou.
detail