Chemap Agro s.r.o.

Lipnice roční

Latinský název: Poa annua L.
Slovenský název: Lipnica ročná
Německý název: Einjähriges Rispengrass
Anglický název: Annual meadow grass, bluegrass, annual
Bayer kód: POAAN
Proseeds

Čeleď

Lipnicovité - Poaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletá ozimá tráva.

Výskyt

Roste na polích, loukách, zahradách, sešlapávaných místech, rumištích, hřištích, mezi dlažbou aj. Hojná je i na zavlažovaných půdách, ve sklenících a pařeništích, kde vytváří mohutné jedince. Může se vyskytovat i v hustých porostech obilnin, neboť snáší zastínění. Jedná se o méně významný plevelný druh.

Popis rostliny

Drobná, lysá, volně trsnatá tráva, s jemnými svazčitými kořeny. Stébla jsou 5 – 30 cm vysoká, slabě zploštělá, po odkvětu poléhavá nebo vystoupavá, hladká. Listové pochvy jsou hladké, slabě zploštělé, jazýček dolních listů 0,5–1 mm, uťatý, u horních listů 2 (-4)mm dlouhý, špičatý, ouška chybějí. Listové čepele jsou ploché s dvojrýžkou, často příčně svraskalé. Lata je řídká, obvykle jednostranná, větévky přímo odstálé, hladké, klásky zelené, po celé délce větévek, 3 – 5 květé. Pluchaté obilky, 1,5 mm dlouhé a 0,4 mm široké, mají jemně rýhovanou pluchu s blanitým okrajem, jsou kopinaté, hnědavé.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se pouze generativně. Kvete od nejčasnějšího jara až do nástupu zimy (březen až listopad) a na jedné rostlině postupně dozrává několik set obilek (100 – 800), s velice krátkou dormancí. Vzchází nejlépe z povrchu půdy. Životnost obilek v půdě je velmi omezená.

Z ohnisek zaplevelení se obilky snadno šíří vodou, větrem i jinými cestami.
detail