Chemap Agro s.r.o.

Lnice květel

Latinský název: Linaria vulgaris MILL.
Slovenský název: Pyštek obyčajný
Německý název: Gemeines Leinkraut
Anglický název: Toadfax, common
Bayer kód: LINVU
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Čeleď

Krtičníkovité - Scrophulariaceae

Klasifikace plevelu

Vytrvalý, výběžkatý plevelný druh.

Výskyt

Spíše ojediněle zapleveluje také pole, zahrady i vytrvalé kultury. Na polích zapleveluje všechny prořídlé jednoleté i víceleté plodiny, téměř výhradně pouze na okrajích pozemku. Patří mezi méně nebezpečné plevele.

Popis rostliny

Vytrvalý, výběžkatý plevelný druh, vytvářející v půdě bohatě větvený kořenový systém horizontálních a vertikálních výběžků, zasahujících až přes 100 cm hluboko.

Lodyha přímá, bohatě olistěná, jednoduchá nebo větvená, lysá nebo v horní části žláznatě pýřitá, 20 – 50 (- 90) cm vysoká, ukončená hroznovitým květenstvím.

Listy jsou střídavé, čárkovité až čárkovitě obkopinaté, 20 – 60 mm dlouhé, 1 – 5 mm široké.

Ozdobné, oboupohlavné, souměrné, stopkaté květy vyrůstají v úžlabí listenů a tvoří hustý koncový hrozen. Kalich zpravidla žláznatě pýřitý, kališní cípy vejčité až kopinaté. Koruna světle nebo sytě žlutá, příčný val na spodním pysku zpravidla oranžový, ostruha tuhá, tupá, širší a delší než spodní pysk.

Tobolky vejcovité až elipsoidní, 5 – 10 mm dlouhé, obsahují velký počet silně zploštělých, křídlatých semen, v obrysu nepravidelně okrouhlých, 2 – 3 mm v průměru. Na příčném řezu jsou semena úzce čočkovitá, lemovaná širokým, zpravidla zprohýbaným křídlatým lemem. Povrch semen je šedočerný až modročerný, slabě lesklý, pokrytý bradavkovitými výrůstky; lem je šedohnědý.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se generativním i vegetativním způsobem. Na neobdělávaných a chudších půdách se rozmnožuje převážně semeny, jež mohou být vlivem širokého křídlatého lemu přenášeny větrem i vodou. Rostlina kvete od července do října a na jedné rostlině dozrává až několik tisíc semen. Semena jsou již po uzrání dobře klíčivá a v ulehlé půdě si udržují klíčivost delší dobu. Klíčí velmi mělce v půdě.

Na obdělávaných plochách převládá rozmnožování vegetativní částmi kořenových výběžků , jež jsou roznášeny nářadím, půdou, komposty aj.
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail