Chemap Agro s.r.o.

Lnice květel

Latinský název: Linaria vulgaris MILL.
Slovenský název: Pyštek obyčajný
Německý název: Gemeines Leinkraut
Anglický název: Toadfax, common
Bayer kód: LINVU
Proseeds

Čeleď

Krtičníkovité - Scrophulariaceae

Klasifikace plevelu

Vytrvalý, výběžkatý plevelný druh.

Výskyt

Spíše ojediněle zapleveluje také pole, zahrady i vytrvalé kultury. Na polích zapleveluje všechny prořídlé jednoleté i víceleté plodiny, téměř výhradně pouze na okrajích pozemku. Patří mezi méně nebezpečné plevele.

Popis rostliny

Vytrvalý, výběžkatý plevelný druh, vytvářející v půdě bohatě větvený kořenový systém horizontálních a vertikálních výběžků, zasahujících až přes 100 cm hluboko.

Lodyha přímá, bohatě olistěná, jednoduchá nebo větvená, lysá nebo v horní části žláznatě pýřitá, 20 – 50 (- 90) cm vysoká, ukončená hroznovitým květenstvím.

Listy jsou střídavé, čárkovité až čárkovitě obkopinaté, 20 – 60 mm dlouhé, 1 – 5 mm široké.

Ozdobné, oboupohlavné, souměrné, stopkaté květy vyrůstají v úžlabí listenů a tvoří hustý koncový hrozen. Kalich zpravidla žláznatě pýřitý, kališní cípy vejčité až kopinaté. Koruna světle nebo sytě žlutá, příčný val na spodním pysku zpravidla oranžový, ostruha tuhá, tupá, širší a delší než spodní pysk.

Tobolky vejcovité až elipsoidní, 5 – 10 mm dlouhé, obsahují velký počet silně zploštělých, křídlatých semen, v obrysu nepravidelně okrouhlých, 2 – 3 mm v průměru. Na příčném řezu jsou semena úzce čočkovitá, lemovaná širokým, zpravidla zprohýbaným křídlatým lemem. Povrch semen je šedočerný až modročerný, slabě lesklý, pokrytý bradavkovitými výrůstky; lem je šedohnědý.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se generativním i vegetativním způsobem. Na neobdělávaných a chudších půdách se rozmnožuje převážně semeny, jež mohou být vlivem širokého křídlatého lemu přenášeny větrem i vodou. Rostlina kvete od července do října a na jedné rostlině dozrává až několik tisíc semen. Semena jsou již po uzrání dobře klíčivá a v ulehlé půdě si udržují klíčivost delší dobu. Klíčí velmi mělce v půdě.

Na obdělávaných plochách převládá rozmnožování vegetativní částmi kořenových výběžků , jež jsou roznášeny nářadím, půdou, komposty aj.
detail