BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Mléč rolní

Latinský název: Sonchus arvensis L.
Slovenský název: Mlieč roľný
Německý název: Acker-Gänsedistel
Anglický název: Perennial sow-thistle
Bayer kód: SONAR
Agrinova

Čeleď

Čekankovité - Cichoriaceae

Klasifikace plevelu

Vytrvalý, hlouboko kořenící plevel s kořenovými výběžky.

Výskyt

U nás je hojně rozšířen převážně na obdělávaných půdách polí, zahrad a vytrvalých kultur v nížinách až horských oblastech, na všech půdách, kde zvláště za vyšší vlhkosti půdy tvoří rozsáhlá, nepříjemná ohniska zaplevelení. Úspěšně roste ve všech plodinách, prosadí se i v obilninách, velmi nebezpečný je v okopaninách. Častý je také na neobdělávaných plochách, úhorech, u cest, v příkopech, opět nejčastěji na vlhčích stanovištích. Patří mezi velmi nebezpečné plevelné druhy s vysokou konkurenční schopností.

Vytrvalá rostlina, úporně setrvávající na stanovišti, kde tvoří tzv. hnízda. Roztroušeně hojný po celém území od nížin do horských oblastí. Upřednostňuje vlhčí stanoviště, vyskytuje se však i v sušších lokalitách. Je velmi často indikátorem utuženosti ornice. Úspěšně roste ve všech kulturních rostlinách, prosadí se i v obilninách, velmi nebezpečný je v okopaninách. Šíření podporuje špatná péče o půdu, nedostatky ve zpracování půdy a špatné střídání kulturních rostlin v osevním postupu. Patří mezi velmi nebezpečné plevele Konkurenční schopnost vysoká. V místech výskytu potlačí absolutně všechny kulturní rostliny, má vysoké nároky na vláhu a živiny. Škodí ve všech kulturních rostlinách, z nichž žádná není schopná se s konkurencí mléče rolního vyrovnat.

Popis rostliny

Rostlina po poranění silně mléčící plevelný druh. V půdě setrvává patrovitě uspořádaným systémem svislých a vodorovných kořenových výběžků, v mládí žlutavě bílých, stářím hnědnoucích, křehkých a šťavnatých. Svislé výběžky pronikají hluboko do podorničních vrstev.

Lodyha přímá, dutá, 30 – 150 cm vysoká, někdy větvená, je v mládí vlnatá, později lysá a nahoře spolu s květními stopkami výrazně rezavě štětinatě žláznatá.

Listy lysé, lesklé, v obrysu podlouhlé až kopinaté, chobotnatě až kracovitě peřenodílné, na okraji hrubě osténkatě zubaté a mají široce křídlatý řapík, objímající srdčitou bází lodyhu.

Velké, dlouze stopkaté květní úbory, tvoří husté, rezavé, štětinatě žláznaté, chocholičnaté laty. Všechny květy v úboru jsou jazykovité se zlatožlutými korunami. Nažky jsou hnědé, 2,5 – 3,5 x 1 – 1,5 mm, podlouhle kopinaté, zploštělé, žebernaté (až 12 podélných ostnitých žeber), mají bílý chmýr s jednoduchými vlásky, 10 – 14 mm.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se generativním i vegetativním způsobem. Kvetení probíhá od července do pozdního podzimu a na jedné rostlině se vytváří až několik tisíc nažek (6 000 – 20 000), které jsou odnášeny větrem nebo vodou a jinými cestami na značné vzdálenosti. Nažky se šíří též osivem, balíčkovanou sadbou, komposty, půdou aj. Vegetativní rozmnožování probíhá pomocí úlomků kořenových výběžků, které jsou snadno přenášeny půdou, nářadím a komposty na další stanoviště.
Fáze 1. pravý list

Fáze 1. pravý list

detail