Chemap Agro s.r.o.

Mléč rolní

Latinský název: Sonchus arvensis L.
Slovenský název: Mlieč roľný
Německý název: Acker-Gänsedistel
Anglický název: Perennial sow-thistle
Bayer kód: SONAR
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Čeleď

Čekankovité - Cichoriaceae

Klasifikace plevelu

Vytrvalý, hlouboko kořenící plevel s kořenovými výběžky.

Výskyt

U nás je hojně rozšířen převážně na obdělávaných půdách polí, zahrad a vytrvalých kultur v nížinách až horských oblastech, na všech půdách, kde zvláště za vyšší vlhkosti půdy tvoří rozsáhlá, nepříjemná ohniska zaplevelení. Úspěšně roste ve všech plodinách, prosadí se i v obilninách, velmi nebezpečný je v okopaninách. Častý je také na neobdělávaných plochách, úhorech, u cest, v příkopech, opět nejčastěji na vlhčích stanovištích. Patří mezi velmi nebezpečné plevelné druhy s vysokou konkurenční schopností.

Vytrvalá rostlina, úporně setrvávající na stanovišti, kde tvoří tzv. hnízda. Roztroušeně hojný po celém území od nížin do horských oblastí. Upřednostňuje vlhčí stanoviště, vyskytuje se však i v sušších lokalitách. Je velmi často indikátorem utuženosti ornice. Úspěšně roste ve všech kulturních rostlinách, prosadí se i v obilninách, velmi nebezpečný je v okopaninách. Šíření podporuje špatná péče o půdu, nedostatky ve zpracování půdy a špatné střídání kulturních rostlin v osevním postupu. Patří mezi velmi nebezpečné plevele Konkurenční schopnost vysoká. V místech výskytu potlačí absolutně všechny kulturní rostliny, má vysoké nároky na vláhu a živiny. Škodí ve všech kulturních rostlinách, z nichž žádná není schopná se s konkurencí mléče rolního vyrovnat.

Popis rostliny

Rostlina po poranění silně mléčící plevelný druh. V půdě setrvává patrovitě uspořádaným systémem svislých a vodorovných kořenových výběžků, v mládí žlutavě bílých, stářím hnědnoucích, křehkých a šťavnatých. Svislé výběžky pronikají hluboko do podorničních vrstev.

Lodyha přímá, dutá, 30 – 150 cm vysoká, někdy větvená, je v mládí vlnatá, později lysá a nahoře spolu s květními stopkami výrazně rezavě štětinatě žláznatá.

Listy lysé, lesklé, v obrysu podlouhlé až kopinaté, chobotnatě až kracovitě peřenodílné, na okraji hrubě osténkatě zubaté a mají široce křídlatý řapík, objímající srdčitou bází lodyhu.

Velké, dlouze stopkaté květní úbory, tvoří husté, rezavé, štětinatě žláznaté, chocholičnaté laty. Všechny květy v úboru jsou jazykovité se zlatožlutými korunami. Nažky jsou hnědé, 2,5 – 3,5 x 1 – 1,5 mm, podlouhle kopinaté, zploštělé, žebernaté (až 12 podélných ostnitých žeber), mají bílý chmýr s jednoduchými vlásky, 10 – 14 mm.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se generativním i vegetativním způsobem. Kvetení probíhá od července do pozdního podzimu a na jedné rostlině se vytváří až několik tisíc nažek (6 000 – 20 000), které jsou odnášeny větrem nebo vodou a jinými cestami na značné vzdálenosti. Nažky se šíří též osivem, balíčkovanou sadbou, komposty, půdou aj. Vegetativní rozmnožování probíhá pomocí úlomků kořenových výběžků, které jsou snadno přenášeny půdou, nářadím a komposty na další stanoviště.
Fáze 1. pravý list

Fáze 1. pravý list

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
23%
4%
51%
detail