Chemap Agro s.r.o.

Pěťour maloúborný

Latinský název: Galinsoga parviflora CAV.
Slovenský název: Pätúr drobnokvetý, Žltnica maloúborová
Německý název: Kleinblütiges Franzosenkraut
Anglický název: Gallant soldier, Galinsoga, smallflower
Bayer kód: GASPA
Proseeds

Čeleď

Hvězdnicovité - Asteraceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý pozdně jarní plevelný druh.

Výskyt

Roste na polích, zahradách, rumištích, cestách aj. Vyskytuje se zejména na dobře hnojených a zavlažovaných půdách. Na orné půdě je rozšířen především v zelinářských oblastech v okopaninách a zelenině – zde je jedním z nejúpornějších plevelů. Je velmi odolným druhem a snáší i extrémní podmínky (cesty, zdi, dlažba aj.).

Popis rostliny

Jednoletý, světle zelený plevelný druh s bohatým kořenovým systémem. Lodyha je přímá, větvená, 20 – 80 cm vysoká, dole lysá.

Listy jsou vstřícné, dolní listy jsou řapíkaté, řapíky tenké, kratší než čepel, která je vejčitá, na bázi klínovitá až zaokrouhlená, mělce pilovitá, špičatá; horní listy jsou přisedlé, kopinatě vejčité.

Květenstvím jsou chudé koncové vidlany, nesoucí drobné květní úbory, 3 – 5 mm v průměru, stopky úborů kratičce přímo odstále chlupaté, chlupy kratší než 0,5 mm, žlázky řídké, krátké, odstálé. Zákrov je jedno až dvouřadý z vejčitých opadavých listenů. Úbor má 4 - 5 okrajových jazykovitých kvítků, jež jsou souměrné, jednopohlavné samičí, paprskovité, s bílou, krátkou, trojzubou, jazykovitou korunou. Terčovité kvítky jsou trubkovité, pravidelné, oboupohlavné, se žlutými, pěticípými korunami.

Drobné, 1 – 1,5 mm dlouhé, ochmýřené nažky mají matný, černý, podélně brázděný povrch, s roztroušenými, krátkými, žlutavými chloupky. Krátký chmýr je lesklý a bělavý. Nažky z oboupohlavných terčovitých květů jsou v průřezu okrouhlé až čtvercovité, s vějířovitě rozloženým chmýrem, asi zdéli nažky. Obvodové jazykovité květy mají nažky klínovité, na průřezu kosočtverečné, pouze s několika krátkými chlupy chmýru.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se generativně. Kvetení probíhá od května do prvních podzimních mrazů. Jedna rostlina vyprodukuje 5 000 – 30 000 nažek, které mohou klíčit již krátce po uzrání, nejlépe na povrchu nebo velmi mělce v půdě. Vzchází za příznivé teploty a vlhkosti půdy později na jaře a etapovitě po celou vegetaci. Největšího rozvoje dosahuje v druhé polovině léta. Rostliny mají velice rychlý vývoj a vytvářejí za rok i několik generací.

V ulehlé půdě vydrží nažky životné několik let. Na pole a zahrady se šíří různým způsobem, zvlaště pak větrem, vodou, nářadím, zvířaty, komposty, hnojem, balíčkovanou sadbou, zahradní zeminou, osivem apod.
Kvetoucí rostlina

Kvetoucí rostlina

detail