Chemap Agro s.r.o.

Prosovité trávy

Německý název: Hirsegrass
Anglický název: millet grrasses
Proseeds

Čeleď

Lipnicovité - Poaceae
detail