BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Pryšec kolovratec

Latinský název: Tithymalus helioscopia (L.) HILL
Slovenský název: Mliečnik kolovratec
Německý název: Sonnenwend-Wolfsmilch
Anglický název: Madwoman's Milk, Sun Spurge
Agrinova

Čeleď

Pryšcovité - Euphorbiaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý pozdně jarní, někdy přezimující plevel.

Výskyt

Roste na polích, zahradách, častý je i na rumištích, kompostech, pařeništích, sklenících apod. Je světlomilný a nejčastěji zapleveluje plodiny, které nevytvářejí zapojené porosty (okopaniny, zeleniny). Jedná se o méně významný plevel s menší konkurenční schopností. V dobře zapojených porostech se neprosadí.

Popis rostliny

Jednoletý, při poranění silně mléčící plevelný druh, s jednoduchým kůlovým kořenem. Lodyha je (6 -) 10 – 40 (- 60) cm vysoká, přímá, válcovitá, nevětvená nebo na bázi nejčastěji se 2 postranními lodyhami, lysá nebo roztroušeně odstále chlupatá, zelená nebo tmavofialově zbarvená.

Listy jsou střídavé, přisedlé, čepel je klínovitě obvejčitá až kopisťovitá, v dolní části celokrajná, v horní polovině na okrajích pilovitá, na vrcholu zaokrouhlená až mírně vykrojená. Listy se směrem k vrcholu zvětšují a postupně opadávají.

Květenství tvoří lichookolík, podepřený listeny, s větvemi vidličnatě větvenými. Podpůrné listeny lichookolíků jsou velké, široce obvejčité až obvejčité, podobné listům lodyžním. Květy jsou oboupohlavné.

Plodem je lysá, hladká nebo na povrchu jemně tečkovaná, kulovitá tobolka. Semena jsou vejcovitá, 1,8 – 2,2 (- 2,5) mm dlouhá, hnědavá, na povrchu jemně dolíčkatě prolamovaná; na břišní straně mají šev, na bázi kožovité masíčko (karunkulum).

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvetení probíhá od května do pozdního podzimu a na jedné rostlině se vytváří až přes 500 semen, která mají dlouhou dormanci. Klíčí zpravidla až druhým rokem po promrznutí v půdě, nejlépe v hloubce do 3 cm.

V ulehlé půdě si udržuje klíčivost několik let. Semena jsou při pukání tobolek vymršťována do okolí, šíří se též nevyčištěným osivem, statkovými hnojivy, posklizňovými zbytky. Semena rozšiřují též mravenci (myrmekochorie).
Pryšec kolovratec

Pryšec kolovratec

detail