BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Pumpava obecná

Latinský název: Erodium cicutarium (L.) Ľ HÉR.
Slovenský název: Bocianik rozpukovitý
Německý název: Schierlings-Reiherschnabel
Anglický název: Common stork´s-bill
Bayer kód: EROCI
Agrinova

Čeleď

Kakostovité - Geraniaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý ozimý plevel.

Výskyt

Světlomilná a mírně teplomilná rostlina, přednostně na suchých a výhřevných půdách, nesnáší trvalé zamokření, stín a dlouhotrvající sněhovou pokrývku. Na polích zapleveluje prořídlé pícniny, ale je hojná i v přezimujících obilninách, řepce, okopaninách a zelenině. Jedná se o méně nebezpečný plevelný druh.

Popis rostliny

Nepříjemně páchnoucí plevelný druh, s tenkým, slabě větveným kůlovým kořenem. Lodyhy jsou poléhavé, vystoupavé nebo přímé, odspoda rozvětvené, 20–50 (- 70) cm dlouhé, dole řídce, nahoře hustě rovnovážně (až nazpět) odstále chlupaté.

Listy přízemní jsou v růžicích, lodyžní různotvárné, chlupaté a žláznatě chlupaté, krátce řapíkaté až přisedlé, v obrysu oválné, ke spodu zpeřené, vpředu peřenolaločné, s vejčitými, přisedlými, jednou nebo dvakrát peřenoklanými nebo hrubě zubatými úkrojky.

Květy jsou oboupohlavné, pětičetné, pravidelné, sestavené v úžlabní, dlouze stopkaté, 3 – 8 květé okolíky. Korunní plátky jsou obvejčité, světle karmínové až fialové, často až 2x delší než kratičce osinkaté lístky kališní, se kterými se pravidelně střídají.

Plod je dlouze zobanitý, který se poltí na 5 samostatných semenných dílů. Dílčí plody (nažky) jsou podlouhlé, dole zašpičatělé, přecházejí v dlouhý spirálovitě stočený hygroskopický zoban. Plod i zoban jsou chlupaté.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se pouze generativně. Kvetení probíhá od dubna do července, a jednotlivě až do podzimu. Na jedné rostlině dozrává až několik set nepravidelně dlouze dormantních plodů. Dlouze zobanité plody s hygroskopickými zobany umožňují pronikání semen do půdy. Klíčí nejčastěji zjara z mělkých vrstev půdy, ale jejich klíčení pokračuje během celého roku.
Pumpava obecná

Pumpava obecná

detail