Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Pýr plazivý

Latinský název: Elytrigia repens (L.) DESV.
Slovenský název: Pýr plazivý
Německý název: Gewöhnliche Quecke, Gemeine Quecke
Anglický název: Quackgrass, Common Couch, Couch grass
Bayer kód: AGRRE
Proseeds

Čeleď

Lipnicovité - Poaceae

Klasifikace plevelu

Vytrvalý, mělce kořenící plevel s tuhými výběžky.

Výskyt

Zapleveluje všechny jednoleté, víceleté plodiny i vytrvalé kultury. Patří mezi velmi nebezpečné plevele s vysokou konkurenční schopností. Zaujímá přední postavení mezi našimi vytrvalými plevelnými druhy. Při silném výskytu dokáže úplně potlačit všechny kulturní rostliny. Do půdy vylučuje alelopatické látky, čímž potlačuje ostatní rostliny.

Popis rostliny

V půdě setrvává tuhými, po celé délce článkovanými, v mládí žlutavě bílými, stářím hnědnoucími, pevnými a tuhými oddenky. Na každé uzlině článku je patrný stonkový pupen, chráněný v mládí tuhou šupinou, koncová šupina je ostře špičatá. Z oddenků vyrůstají neplodná (kratší) a plodná delší stébla, nesoucí lichoklas, jež jsou až 120 cm vysoká, přímá až kolénkatě vystoupavá, lysá.

Listy mají lysé, hladké, na kraji nebrvité, v mládí chlupaté, později olysalé pochvy, s kratičkým jazýčkem a postranními delšími oušky; listové čepele jsou ploché, drsné, 5 – 15 mm široké.

Přímý, tuhý, dvouřadý lichoklas má vejčitě kopinaté, zploštělé, vícekvěté klásky, postavené širší ploškou k drsnému vřetenu. V klásku je 5 až více kvítků, má 2 stejně dlouhé, osinkaté, nejčastěji pětižilné plevy.

Pluchaté obilky jsou až 7 mm dlouhé, mají šedobílé až nažloutlé, podélně žilkované pluchy, v obrysu úzce kopinaté, obvykle s rovnou osinou. Pluška je kratší, na okraji vroubkovaná. Pastopečka na bázi obilky je kyjovitá.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se intenzivně generativně i vegetativně. Kvete od června do července , ale někdy až do října. Na jedné rostlině se vytváří 15 – 400 obilek, které jsou již po uzrání dobře klíčivé, nejlépe v hloubce kolem 1 cm. Tvorba obilek převládá hlavně na sušších a chudších půdách, naopak na úrodnějších půdách a v polních podmínkách převládá rozmnožování oddenky, rozrůstajícími se všemi směry, tvoří hustou spleť a velká ohniska zaplevelení (až 350 m oddenků na ploše 1 m2). Oddenky mají velkou regenerační schopnost a jsou odolné k vysýchání i vymrzání.

Obilky jsou přenášeny zejména osivem, sadbou, zvířaty a spolu s oddenky také komposty, půdou, nářadím apod. Šíření podporuje pokles úrovně zpracování půdy a minimalizace agrotechnických opatření, vyhovují mu osevní postupy s vysokým zastoupením obilnin a řepky.
Klas pýru plazivého

Klas pýru plazivého

detail