BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Řepka olejka - výdrol

Latinský název: Brassica napus
Slovenský název: Kapusta repka
Německý název: Raps; Ölraps (ssp. napus), Kohlrübe (ssp. rapifera)
Anglický název: Rape; Oil-seed Rape (ssp. napus), Swede (ssp. rapifera)
Bayer kód: BRSNA
Varistar

Čeleď

Brukvovité - Brassicaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý ozimý plevel.

Výskyt

Pěstuje se jako kulturní plodina a v následných plodinách se vyskytuje její výdrol.
detail