Chemap Agro s.r.o.

Starček obecný

Latinský název: Senecio vulgaris L.
Slovenský název: Starček obyčajný
Německý název: Gemeines Kreuzkraut
Anglický název: Common groundsel
Bayer kód: SENVU
Proseeds

Čeleď

Hvězdnicovité - Asteraceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý ozimý plevel.

Výskyt

Zapleveluje všechny jednoleté i víceleté prořídlé plodiny, v hustých porostech se díky světlomilnosti neuplatní. Nejvíce škodí v okopaninách, zelenině a jiných zahradních plodinách.

Patří mezi méně nebezpečné plevelné druhy.

Popis rostliny

Jednoletý plevelný druh s jednoduchým nebo větveným kůlovým kořenem.

Lodyha je přímá nebo vystoupavá, 10 – 40 cm vysoká, lysá nebo tence pavučinatá, od báze větvená, jemně rýhovaná.

Listy jsou střídavé, v obrysu podlouhle obkopinaté, chobotnatě peřenolaločné až peřenodílné, poněkud masité, úkrojky oddálené, zubaté, tupé; dolní listy krátce řapíkaté, horní ouškatě přisedlé a objímavé.

Úbory jsou krátce stopkaté, sestavené v chudé úžlabní a koncové chocholíky. V úboru jsou pouze oboupohlavné, žluté, trubkovité květy, jazykovité většinou chybějí. Zákrov je válcovitý, lysý.

Plodem je 2 mm dlouhá, ochmýřená nažka. Je podlouhle válcovitá, podélně žebrovaná, mezi žebry přitiskle chlupatá, dole zúžená, nahoře s límečkem; chmýr bílý, lesklý, 3x delší než nažka.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se výhradně generativně. Kvetení probíhá od března do listopadu, ale jednotlivě i v zimním období, s výjimkou mrazivého počasí. Na jedné rostlině dozrává průměrně 1 400 – 7 200 nažek, které mají velice krátkou dormanci a vzcházejí postupně během celého roku z povrchových vrstev půdy. V hlubších vrstvách půdy setrvávají životné i několik let. Díky krátké vegetační době může vytvořit i více generací do roka. Rostliny snadno přezimují.

Do polí a zahrad se snadno šíří větrem, vodou, balíčkovanou sadbou, komposty, neuleželým hnojem aj.
detail