BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Sveřep jalový

Latinský název: Bromus sterilis L.
Slovenský název: Stoklas jalový
Německý název: Taube Trespe
Anglický název: Barren brome
Bayer kód: BROST
Agrinova

Čeleď

Lipnicovité - Poaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletá ozimá až dvouletá tráva.

Výskyt

Přes rychlý růst má slabou konkurenční schopnost a uplatňuje se pouze v nezapojených porostech víceletých pícnin, hlavně ve vojtěšce. Občas se objevuje jako plevele v prořídlých ozimech.

Více je rozšířen v teplejších oblastech státu.

Popis klíční rostliny

Koleoptile 10–15 mm dlouhá, asi 1,5 mm tlustá, hnědozelená.

První list je čárkovitý, 60–80 mm dlouhý, 2–2,5 mm široký, vpředu nevýrazně zašpičatělý. Na líci zřetelně 5žilný, na rubu kýlnatý s jedním žebrem. List oboustranně i na okraji hustě hunatě chlupatý - patrné zvláště proti světlu. List kolem podélné osy zpravidla pravotočivý.

Pochva prvního listu rovněž hustě chlupatá, zelenavá s několika nahnědlými podélnými proužky.

Další list obdobný ale delší. Jazýčky listů nezřetelné, bvlanité, neouškaté.

Popis rostliny

Jednoletá až dvouletá slabě trsnatá tráva, 20–100 cm vysoká.

Ploché čepele i srostlé pochvy jsou posety jemnými krátkými chloupky. Jazýček je až 5 mm dlouhý, uprostřed mírně vyvýšený, se zoubkovitým až rozdřípeným okrajem. Všestranně rozkladitá lata dorůstá délky až 20 cm, má dlouhé, mírně převislé větévky s mimořádně velkými 4–6květými klásky, které spolu s osinami měří 4–6 cm. Úzce protáhlé, ostře zašpičatělé plevy přecházejí v drsnou, až 3 cm dlouhou, rovnou osinu.

Reprodukční šíření

Obilky klíčí zčásti již na podzim, ale většinou až na jaře. Rychlý růst i vývoj umožňuje zakvétat již koncem května až počátkem června, takže v srpnu již bývají rostliny odumřelé.
detail