Chemap Agro s.r.o.

Sveřep rolní

Latinský název: Bromus arvensis L.
Anglický název: Field Brome
Proseeds

Čeleď

Lipnicovité - Poaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletá tráva.

Výskyt

Jednoletá ozimá tráva.

Popis rostliny

Až 100 cm vysoká, řídce trsnatá nebo jednotlivě rostoucí tráva, stébla nevětvená, s 2–5 kolénky.

Listy s trubkovitými, na břišní straně uzavřenými pochvami, dlouze třásnitě chlupaté. Čepele 2–5 mm široké, 5–20 cm dlouhé, řídce chlupaté. Jazýčky 2–4 mm dlouhé, dřípené.

Laty řídké, rozkladité, často převislé. Klásky slabě smáčklé, 10–20 mm dlouhé, 4–10květé. Pluchy s 2 krátkými zoubky, se 7–10 mm dlouhou osinou, která vyrůstá pod zářezem mezi nim a je často zahnutá směrem z klásku.

Doba květu

VI.–VIII.
detail