Chemap Agro s.r.o.

Sveřep stoklasa

Latinský název: Bromus secalinus L.
Anglický název: Bromegrass, Cheat, Chess, Chess Brome, Rye Brome
Proseeds

Čeleď

Lipnicovité - Poaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletá ozimá tráva, výjimečně klíčící i na jaře. Někdy též dvouletý.

Výskyt

Méně nebezpečný plevel.

Výskyt je vázán na ozimé obilniny, zejména žita.

Popis klíční rostliny

Koleoptile hnědočervená. První list 70–100 mm dlouhý. Na líci zřetelně 5žilný. Intenzivně chlupatý, zvláště na pochvách. Pochva prvního listu je hnědočervená jako koleoptile.

Popis rostliny

Slabě trsnatá tráva, 30–90 cm vysoká.

Stébla přímá nebo vystoupavá, někdy na spodních kolénkách kořenující. Pochvy listů lysé, čepele až 10 mm široké.

Lata rozkladitá, 10–20 cm dlouhá, bohatá, přímá, po odkvětu převislá. Klásky kopinaté, 2–2,5 cm dlouhé, světle zelené, 5–15 květé. Plevy nestejné, 5–7 mm dlouhé. Pluchy lysé, tuhé, 8–11 mm dlouhé, v době zralosti s okraji zahnutými, takže se navzájem nepřekrývají. Obilka asi 7 mm dlouhá a 2 mm široká s hlubokým žlábkem, šedohnědá.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje ase pouze generativně. Obilky v suchu podržují klíčivost 7–8 let, ve vodě až 8 měsíců a v půdě až 32 měsíců. Nejlépe klíčí v půdě z hloubky 5 cm, ze 12 cm již neklíčí. Nedozrálé obilky bývají často dobře klíčivé, ale klíčivost brzo ztrácejí
detail