Chemap Agro s.r.o.

Svízel přítula

Latinský název: Galium aparine L.
Slovenský název: Lipkavec obyčajný
Německý název: Kletten-Labkraut
Anglický název: Cleavers (UK), Catchweed
Bayer kód: GALAP
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Čeleď

Mořenovité - Rubiaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý ozimý plevel.

Výskyt

Na orné půdě zapleveluje téměř všechny plodiny, zejména však ozimé obiloviny, luskoviny. Snáší dobře zastínění a může se vyskytovat i v hustých porostech. Patří k naším i světovým nejnebezpečnějším plevelným druhům na orné půdě.

Má vysokou konkurenční schopnost.

V posledních desetiletích se intenzivně šíří díky vysokému zastoupení ozimů, vyšším dávkám průmyslových hnojiv a také proto, že je relativně odolný vůči většímu počtu herbicidů.

Často způsobuje poléhání obilí a zhoršuje kvalitu sklizně a kvalitu píce.

Popis rostliny

Jednoletý plevelný druh s tenkými, vřetenovitými, málo větvenými kořeny.

Lodyha je přímá nebo vystoupavá, v husté vegetaci i popínavá, (8 -) 20 – 150 ( - 180) cm dlouhá, větvená nebo řidčeji nevětvená, čtyřhranná, na hranách s nazpět směřujícími chrupavčitými osténky, jimiž se přidržuje okolí. Na uzlinách někdy chlupatá.

Listy a palisty v 5 – 7 (- 8) četných přeslenech, úzké až široce obkopinaté, rovněž osténkaté.

Květenstvím jsou úžlabní vrcholíky, (1 -) 3 – 9 květé. Květy jsou oboupohlavné, zelenavě bílé, drobné. Koruny jsou kolovité, 1,5 – 1,7 mm v průměru; kalich bývá zakrnělý.

Plodem je dvojnažka, která se v době zrání poltí na dva kulovité díly, 2,8 – 5 mm dlouhé. Na povrchu jsou pokryty bradavkami s tuhými háčkovitými ostny, na břišní straně mají kráterovitou prohlubeň, jsou šedohnědé až šedozelené.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se výhradně generativně. Rostliny kvetou od května do podzimu a na každé z nich se vytvoří až několik set nažek (100 – 500), které po uzrání poměrně málo klíčí, zejména díky tvrdoslupečnosti. V půdě vydrží dlouhou dobu životné a vzchází postupně i z hloubek přes 10 cm.

Hlavním způsobem šíření nažek je přirozené vysemenění na stanovišti; významně se šíří osivem obilnin a jiných plodin, ze kterých se špatně čistí, ale může být také rozšiřován exozoochorně zvířaty, vodou i statkovými hnojivy.
Fáze 1. přeslenu

Fáze 1. přeslenu

V ječmeni

V ječmeni

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AG NOVACHEM s.r.o.
Insekticid Huter SPU
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
14%
6%
2%
24%
4%
50%
detail