Chemap Agro s.r.o.

Svlačec rolní

Latinský název: Convolvulus arvensis L.
Slovenský název: Pupenec roľný
Německý název: Ackerwinde
Anglický název: Field bindweed, lesser bindweed
Bayer kód: CONAR
Agronutrition

Čeleď

Svlačcovité - Convolvulaceae

Klasifikace plevelu

Vytrvalý, výběžkatý

Popis rostliny

Vytrvalý, výběžkatý, hluboce kořenící, velmi úporný plevelný druh, vytvářející mohutně větvený systém vodorovných a svislých kořenových výběžků, pronikajících až několik metrů do spodiny. Lodyhy jsou poléhavé nebo ovíjivé, pravotočivé, 40 – 80 (- 100) cm dlouhé, větvené, lysé nebo roztroušeně chlupaté až jemně pýřité, tupě 4 – 6 hrané. Listy střídavé, krátce řapíkaté, čepel střelovitě vejčitá až kopinatá, na bázi se 2 špičatými laloky, celokrajná, krátce a tupě zašpičatělá. Květy jsou jednotlivé a vyrůstají na dlouhých stopkách z úžlabí listů. Jsou velké, pravidelné, oboupohlavné, dvouobalné; mají široce nálevkovitou až pětilaločnou, bílou, růžovou až načervenalou korunu, asi 1,5 – 2,5 cm dlouhou a menší pěticípý kalich. Plodem je dvoupouzdrá tobolka, která obsahuje zpravidla 4 semena (často jsou 1 až 2 semena nevyvinuta). Semena jsou v obrysu nepravidelně hruškovitá, se střechovitě zaoblenou hranou a vyklenutou hřbetní stěnou (mají tvar čtvrtiny plodu hrušně), 3 – 4 mm dlouhá, matná, šedohnědá až šedočerná, s bradavčitými výrůstky.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se generativním i vegetativním způsobem. Na neobdělávané půdě se převážně a intenzivně rozmnožuje pohlavně. Kvete od května až do září a jedna rostlina vytváří průměrně asi 550 semen, která po uzrání klíčí špatně a teprve po promrznutí se klíčivost zvyšuje. Semena klíčí a rostliny vzcházejí i z hloubky 6 cm. V ulehlé půdě jsou semena dlouho životná. Semena jsou po dozrání často pevně uzavřena v tobolkách na zaschlých nadzemních lodyhách a zůstávají na keřích, plotech aj. až do jara. Na obdělávaných plochách se semena vytvářejí řidčeji a nastává zde intenzivní rozmnožování vegetativní pomocí křehkých kořenových výběžků, které raší až z hloubky 80 cm. Jsou roznášeny po ploše i na ostatní pole či zahrady zaplevelenými komposty, půdou, nářadím aj. Rozšiřování semen na ornou půdu je méně časté.
Kvetoucí svlačec rolní

Kvetoucí svlačec rolní

AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Agro Aliance
Xarvio
Syngenta Czech s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
liquifix-inoculants.eu

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail