BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Tetlucha kozí pysk

Latinský název: Aethusa cynapium L.
Slovenský název: Tetucha kozia
Německý název: Hundspetersilie
Anglický název: Fool´s parsley
Bayer kód: AETCY
Proseeds

Čeleď

Miříkovité - Apiaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý ozimý plevel.

Výskyt

Roste po celém území, zejména v nížinách, ale i v podhůří na orné půdě, v zahradách, kompostech, při okrajích polí, na mezích.

rozšíření v plodinách : Rozšířena zejména v zeleninách, v posledních letech se stává závažným plevelem v okopaninách, zejména v cukrovce.

problematika šíření: Šíření zejména osivem zelenin (petržel, mrkev), kompostem, hnojem.

Hospodářský význam: Patří mezi středně nebezpečné plevele.

Popis rostliny

Lodyha vysoká 5-200 cm, listnatá, oblá, jemně rýhovaná, dutá, rozsáhle větvená.

Listy tmavozelené, lesklé, v obrysu široce trojúhelníkovité. 2-3 x peřenosečné. Okolíky s 10 – 20 okolíčky s nestejně dlouhými větvemi a bez obalů. Obalíčky tvoří 3 dlouhé listence.

Květy bílé nebo narůžovělé. Je možná záměna s bolehlavem plamatým. Tetlucha se liší od bolehlavu plamatého těmito znaky: nemá obaly pod okolíkem, pod okolíčkem má 3 dlouhé, dolů skloněné listence. Zralé plody jsou slámově žluté a ostře žebernaté.

reprodukce: Výhradně semeny. Kvete od června do října. Plody jsou nažky široce vejčité až kulovité, 3- 4 mm, žluté, silně a ostře žebernaté. Klíčí až po určité době dormance po celý rok, většinou na světle v povrchových vrstvách půdy. Na jedné rostlině se může vytvořit až 600 nažek. Klíčivost si zachovávají řadu let.

charakteristika plevele: Jednoletá, ozimá nebo dvouletá bylina. Doprovází lidská sídla a pole v okraji sídel. Vyskytuje se ve dvou poddruzích. Subspecies tetlucha kozí pysk vyšší 30-80 cm, dvouletá nebo ozimá, přezimuje ve formě růžic. Druhý subspecies tetlucha kozí pysk polní je vysoký 5-20 cm, vždy jen jednoletý, kvete pozdě po žních. Jedovatá pro koně, skot, vepře a husy.
detail