Chemap Agro s.r.o.

Violka rolní

Latinský název: Viola arvensis MURRAY
Slovenský název: Fialka rolná
Německý název: das Veilchen, das Stiefmütterchen
Anglický název: violet
Bayer kód: VIOAR
Proseeds

Čeleď

Violkovité - Violaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý ozimý plevel.

Výskyt

Zapleveluje obiloviny, ozimou řepku, víceleté pícniny, okopaniny, též zahrady, sady, okrasné plodiny aj. Patří mezi středně nebezpečné plevelné druhy. Poslední dobou její význam výrazně narůstá. Je relativně odolná vůči mnohým herbicidům.

Popis rostliny

Jednoletý plevelný druh s jemným kůlovým kořenem.

Lodyha je většinou vystoupavá, chudě nebo řidčeji bohatě na bázi větvená, (5 -) 10 – 20 (- 35) cm vysoká (mnohde i vyšší), na jaře krátce chlupatá, později olysávající až zcela lysá.

Dolní lodyžní listy mají čepel okrouhle vejčitou až kopinatou, oddáleně vroubkovanou, kratší než řapík. V horní polovině lodyhy mají listy čepel vejčitou až vejčitě kopinatou, vroubkovaně pilovitou, delší než řapík. Palisty jsou nesouměrně dlanitosečné až peřenosečné.

Souměrné, oboupohlavné, pětičetné květy vyrůstají na dlouhých stopkách z úžlabí listů. Koruna je světle až smetanově žlutá, většinou 8 – 13 mm vysoká, dolní korunní lístek zpravidla se sytě žlutou skvrnou, horní často nafialovělé, korunní lístky mají paprsčitou kresbu, jsou ostruhaté.

Plodem je vejčitá tobolka, pukající 3 chlopněmi. Semena jsou podlouhle vejčitá, dole zašpičatělá, 1,5 – 1,7 mm dlouhá, s masíčkem. Povrch je hladký, lesklý, žlutý až žlutohnědý, masíčko běložluté.

Reprodukční šíření

Rozmnožuje se výhradně generativně. Rostliny kvetou od března do pozdního podzimu, často i v mírných zimách. Na jedné rostlině postupně dozrává 150 – 3000 semen, která snadno vypadávají z pukajících tobolek. Klíčí a vzchází velmi nepravidelně během celého roku z povrchových vrstev půdy. Životnost semen v půdě bývá zachována po dobu několika let.

Šíří se především postupným vysemeněním, vodou, mravenci (myrmekochorie), zahradními zeminami, kompostem, balíčkovanou sadbou aj.

Práh škodlivosti

práh škodlivosti ozimé pšenici 5–15 ks/m2
Violka rolní - přízemní růžice

Violka rolní - přízemní růžice

Kvetoucí violka rolní

Kvetoucí violka rolní

detail