Chemap Agro s.r.o.

Zemědým lékařský

Latinský název: Fumaria officinalis L.
Slovenský název: Zemedym lekársky
Německý název: Gewöhnlicher Erdrauch
Anglický název: Fumitory (Common Fumitory)
Bayer kód: FUMOF
Proseeds

Čeleď

Zemědýmovité - Fumariaceae

Klasifikace plevelu

Jednoletý ozimý plevel.

Výskyt

Vyskytuje se na polích a úhorech, v zahradách, vinicích, kolem cest, zdí a plotů, na pustých místech a rumištích. Zapleveluje hlavně okopaniny, luskoviny, zeleninu, ale i ozimé a jarní obilniny, vytrvalé pícniny a sady.

Popis rostliny

Jednoletý, lysý, většinou sivozelený plevelný druh s bohatě větveným mělkým kůlovým kořenem.

Lodyha je přímá nebo vystoupavá, větvená, 10 – 30 (- 50) cm vysoká.

Listy řapíkaté, 2x zpeřené, lístky řapíčkaté, dlanitě a zpeřeně dělené v 2 – 3 mm široké úkrojky.

Květy jsou souměrné, oboupohlavné a jsou sestaveny do bohatých hroznů. Kališní lístky jsou vejčitě kopinaté, užší než koruna. Koruna je purpurově růžová, bledě růžově červená, řidčeji bělavě růžová, na vrcholu tmavě (někdy skoro černavě) purpurová. Plodní stopky jsou 2 – 5 mm dlouhé, poměrně tlusté, přímo odstálé. Listeny úzce kopinaté, zdéli 1/2 (až stejně dlouhé) plodních stopek.

Plody jsou jednosemenné nažky, kulovitě ledvinovité, 1,7 – 2,6 mm dlouhé a 1,8 – 2,8 mm široké, na povrchu hrubě svraskalé, zelené až žlutohnědé, na vrcholu poněkud vmáčklé (případně v menším měřítku i uťaté nebo se sotva zřetelnou kratičkou a tupou špičkou), pod vrcholem s 2 protilehlými okrouhlými jamkami.

Reprodukční šíření

Světlomilný druh nižšího vzrůstu, který nesnáší zastínění. Rostliny vzešlé na podzim přezimují a časně na jaře pokračují ve vegetaci. Rostliny kvetou v dubnu až říjnu, plody se tvoří od června.

Rozmnožuje se výhradně generativně. Rostliny kvetou od května do podzimu a na jedné rostlině dozrává 300 – 1 600 semen, která jsou dlouze dormantní a postupně klíčí z povrchových vrstev půdy (do 4 cm) během celého roku. Klíční rostliny snadno přezimují. Semena zůstávají v půdě dlouho životná.
Kvetoucí zemědým lékařský

Kvetoucí zemědým lékařský

detail