Chemap Agro s.r.o.

Bázlivec olšový

Latinský název: Agelastica alni (L.)
Německý název: blauer Erlenblattkäfer
Anglický název: alder leaf beetle
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Mandelinkovití - Chrysomelidae
bázlivec olšový  (foto Jaroslav Rod)

bázlivec olšový (foto Jaroslav Rod)

detail