BASF
BASF
BASF

AGRA

Bejlomorka maková

Latinský název: Dasineura papaveris
Slovenský název: Byľomor makový
Německý název: Mohngallmücke
Anglický název: Gall midge
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Dvoukřídlí - Diptera
Čeleď: Bejlomorkovití - Cecydomyiidae

Hostitelské rostliny

Mák

Škodlivost

Larvy v průběhu svého vývoje vysávají pletiva přepážek, na kterých se vyvíjejí semena máku a dále také na vnitřních stěnách makovice. Ty pak houbovitě zduří a semena se vyvíjejí jako neplnohodnotná.

Hospodářský význam

Škodí ve všech výrobních typech, silněji v řepařském, kde svou škodlivostí může konkurovat i krytonosci makovicovému. Makovice napadené larvami zvyšují možnost napadení makovic houbou Helminthosporium papaveris.

Popis

Dospělec je drobný, asi 1,5–1,8 mm dlouhý komárek hnědočerné barvy.

Larvy jsou zpočátku žluté, později oranžově-červené, zhruba 1,5 mm dlouhé se zploštělým, hluboce článkovaným tělem.

Životní cyklus

Samičky kladou vajíčka ve skupinách přímo do makovic. K tomuto účelu mohou využívat otvory způsobené krytonoscem makovým. Při silném napadení se v makovici může nacházet až 80 larev. Bejlomorka maková má do roka jednu generaci.

Ekologie

Larvy jsou parazitovány některými druhy chalcidek.

Chemická ochrana

Termín aplikace se shoduje s termínem ošetření proti krytonosci makovicovému. Výskyt bejlomorky je tímto ošetřením silně redukován.

Insekticidy

DECIS FORTE    |  DECIS MEGA  Koupit přípravek  |  MOSPILAN 20 SP  Koupit přípravek  | 
V napadených makovicích jsou oranžové larvy b. makové  (foto©Josef Pozděna)

V napadených makovicích jsou oranžové larvy b. makové (foto©Josef Pozděna)

detail