BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Blýskáček řepkový

Latinský název: Meligethes aeneus (Fabr.)
Slovenský název: Blyskáčik repkový
Německý název: Rapsglanzkäfer
Anglický název: Pollen beetle, Blossom beetle, Rape beetle
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Lesknáčovití - Nitidulidae

Hostitelské rostliny

Řepka olejka, hořčice a jiné druhy brukvovitých rostlin

Škodlivost

Nepravidelně vykousané otvory do poupat. Poupata opadávají. Šešule se netvoří nebo se stáčejí.

Hospodářský význam

Škodlivé výskyty jsou pravidelné. Nejvíce škodí brouci vyžíráním tvořících se prvních poupat. Zvlášť velké škody způsobují za chladného počasí, které zpožďuje rozvití poupat. Tehdy mohou během několika krátkodobých oteplení, zvyšujících jejich aktivitu, způsobit 25–75% snížení výnosů.

Popis

Dospělec je 2-2,5 mm dlouhý a 1,5 mm široký, tmavý, kovově lesklý brouk.

Larvy jsou po vylíhnutí bezbarvé, později mléčně bílé. Mají žlutohnědou hlavu, tři páry noh a po obou stranách jednotlivých tělních článků po černé skvrně. Dosahují délky 4 mm.

Životní cyklus

Přezimují dospělci. Na jaře se živí nektarem a pylem časně kvetoucích rostlin. Do porostů řepky olejky hromadně nalétávají v době, kdy se tvoří poupata při teplotách vzduchu nad 15 °C. V poupatech vyžírají prašníky. Samičky kladou vajíčka do polorozvitých květů. Po otevření květů se brouci i larvy živí pylem a většinou již neškodí. Po 3-4 týdnech se kuklí v půdě. Brouci nové generace se živí na různých brukvovitých rostlinách. V srpnu zalézají do zimních úkrytů. Do roka se vyvine jen 1 generace.

Ekologie

Brouci nalétávají do porostů řepky olejky při teplotách vzduchu nad 15°C. V larvách parazitují různí blanokřídlí.

Biologická ochrana

Biologické přípravky Biobit FC a Biobit WP hubí jen mladé housenky na vnějších listech.

Chemická ochrana

První ošetření se může uskutečnit při začátku prodlužovacího růstu, kdy základ květenství je přilbovitě krytý zelenými lístky a rostliny jsou cca 20 cm vysoké (50-51 BBCH) při výskytu v průměru jednoho brouka na jedno vrcholové květenství. Postačuje okrajové ošetření do hloubky cca 50 m, maximálně do hloubky 100 m. Současně je huben i krytonosec řepkový, krytonosec čtyřzubý i krytonosec šešulový.

Hlavní směr ochrany orientovat do období prvních dorostlých poupat na okrajích vrcholového květenství, korunní plátky v poupatech prosvítají (59 BBCH), při výskytu 2 brouků v průměru na jedno vrcholové květenství. Dosáhne-li napadení po ošetření znovu prahových hodnot před květem, ošetření se opakuje. Porosty se obvykle ošetří naposledy v době tvorby větví prvého řádu až začátkem květu (60 BBCH) při výskytu 3 brouků v průměru na vrcholové květenství.

V případě napadení okrajů nebo jen částí porostu se ošetřuje napadená část pozemku. Protahuje-li se začátek květu a brouci ve škodlivém množství poškozují nerozvinutá poupata postranních květenství, je možno porost ošetřit i po začátku květu vrcholového květenství pro včely neškodnými přípravky. V tom případě platí prahová hodnota 300 brouků v průměru na 100 postranních dosud nekvetoucích květenstvích. Počet brouků se zjišťuje na 20 místech v porostu vždy na vrcholovém květenství pěti sousedních rostlin (celkem na 100 rostlinách - vrcholových květenstvích) a to zvlášť na obvodu porostu do hloubky 50-100 m a zvlášť uvnitř porostu. Při teplotách nad 12 °C jsou brouci velmi pohybliví. Tehdy se doporučuje počítat brouky ráno do 7 hodin nebo odpoledne po 17 hodině. Při teplotách nižších než 15 °C jsou účinné jen pyrethroidy. Ostatní přípravky používat při teplotách 15 °C a vyšších. Porosty se ošetřují v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách od 17 hodin až do soumraku nebo od východu slunce, nejpozději do 7 hodin ráno.

Insekticidy

ACEPTIR 200 SE    |  APIS 200 SE    |  CALYPSO 480 SC  Koupit přípravek  |  CYPERKILL 25 EC    |  CYPERKILL MAX  Koupit přípravek  |  DECIS FORTE    |  DECIS MEGA  Koupit přípravek  |  DECIS PROTEC  Koupit přípravek  |  DELCAPS 050 CS    |  DELMETROS 100 SC    |  DELTOP 050 CS    |  FLIPPER    |  GAZELLE LIQUID    |  HUNTER SPU    |  JAGER    |  KACHIKOMA SL    |  KAISO SORBIE    |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  KORON 100 SC    |  MARKATE 50    |  MAVRIK SMART    |  MOSPILAN 20 SP  Koupit přípravek  |  MOSPILAN MIZU 120 SL    |  NEXIDE    |  POLECI    |  RAPID    |  SCATTO    |  SHERPA 100 EW    |  SINDOXA    |  SUMI - ALPHA 5EW    |  TREBON OSR    |  VAZTAK ACTIVE  Koupit přípravek  |  VOODO    |  YOROI SL    | 
V této fázi již je škodlivost blýskáčka řepkového malá.

V této fázi již je škodlivost blýskáčka řepkového malá.

Blýskáček řepkový (foto©Josef Pozděna)

Blýskáček řepkový (foto©Josef Pozděna)

Blýskáček řepkový (foto©Josef Pozděna)

Blýskáček řepkový (foto©Josef Pozděna)

Poškození květních orgánů blýskáčkem (foto©Josef Pozděna)

Poškození květních orgánů blýskáčkem (foto©Josef Pozděna)

Larva blýskáčka řepkového (foto©Josef Pozděna)

Larva blýskáčka řepkového (foto©Josef Pozděna)

detail