Chemap Agro s.r.o.

Drátovci

Latinský název: Elateridae, rod Agriotes (Eschsch.), Athous (Eschsch.), Hemicrepidius (Germar), Melanotus (Eschsch.), Selatosomus (Stephens)
Slovenský název: Drôtovce
Anglický název: Wireworm
Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Kovaříkovití - Elateridae

Hostitelské rostliny

Nespecifický škůdce

Škodlivost

Rostliny v ohniscích nebo postupně v řádku za sebou vadnou a odumírají. Jejich podzemní části jsou třepenitě překousané. Na kořenech a hlízách starších rostlin vykousané jamky nebo hluboké chodby o průměru až 3 mm.
Klíčící rostliny často hynou před vzejitím. V půdě, v blízkosti poškozených rostlin se nacházejí drátovci.

Hospodářský význam

Lokálně způsobují velké škody, zvláště na pozemcích po víceletých pícninách. Ze zelenin nejvíce škodí v porostech salátu a mrkve. Nejškodlivější jsou na jaře a na podzim.

Popis

Drátovci jsou válcovití, žluto až tmavohnědí, tvrdí a lesklí. Poslední článek jejich těla je kuželovitý a většinou protažený ve špičku. Mají silně shora dolů zploštělou hlavu, při pohledu z boku klínovitou. Dorůstají délky až 30 mm.

Brouci jsou štíhlí, 6-10 mm dlouzí, hnědočerní až černí. Při položení na hřbet se vymršťují.

Životní cyklus

Dospělci se vyskytují od května do srpna. Samice kladou vajíčka začátkem léta do půdy, do hloubky přibližně 6 cm, přednostně ve vlhčích místech. Larvy se vyvíjejí 3-5 let. Ožírají podzemní části rostlin a vykusují v nich chodbičky.

Ekologie

Přirozenými nepřáteli drátovců jsou ptáci, parazitické hlístice a někteří blanokřídlí parazitoidi.

Nepřímá ochrana

Náchylné plodiny (např. mrkev) nevysévat dva roky po zaorání víceletých pícnin.

Na pozemcích napadených drátovci vysévat plodiny k napadení odolné, např. luskoviny, řepku olejnou, hořčici, pohanku aj. Intenzivní obdělávání půdy. Bezprostředně po sklizni uskutečnit podmítku, později hlubokou orbu. Hnojení dusíkatým vápnem. Pozemky zbavit výdrolu obilnin a pýru.

Chemická ochrana

Půdní dezinsekce jen na pozemcích, kde byl půdními výkopky zjištěn výskyt 20 a více drátovců na 1 m2.

Půdní výkopky se uskutečňují na podzim, při teplotě 9,0 °C v hloubce 10 cm. Na jaře se doplní jarními výkopky, nejpozději 3-4 týdny před zahájením posledního úkonu předseťové přípravy půdy. Půdní sondy o rozměrech 50x50x40 cm se rozmisťují po pozemku šachovnicovitě. Na ploše do 5 hektarů se uskuteční 8 sond, nad 5 ha nejméně 12 sond.

Místo půdních výkopků je k zjištění počtu drátovců v půdě možno použít i metodu návnad. Na sledovaném pozemku se odplevelí plošky po 1 m2 tak, že se plevele vytrhají i s kořeny. Na těchto ploškách se do vrcholu trojúhelníka 60x60x60 cm zahrabe vždy hrst naklíčené pšenice (klíčky 0,5 až 1 cm dlouhé) do hloubky 10 cm. Je možno použít i směs pšenice a kukuřice. Nad každou návnadu se položí černá plastická, případně i průsvitná fólie o rozměrech 30x30 cm. Fólií je možno pokrýt celou plochu 1 m2. Návnady se kontrolují po čtyřech až pěti dnech. Zjištěný počet drátovců v trojúhelníku odpovídá počtu drátovců na 1 m2.

Insekticidy

ACTARA 25 WG  Koupit přípravek  |  COSMOS 500 FS    |  CRUISER 70 WS    |  JANUS FORTE    |  MONCEREN G    |  PONCHO 600 FS    |  PONCHO BETA FS 453,3    |  SONIDO    | 
Dospělec

Dospělec

Kukla

Kukla

drátovci - larvy (foto Jaroslav Rod)

drátovci - larvy (foto Jaroslav Rod)

Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
15%
5%
3%
23%
5%
50%
detail