Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Drátovci

Latinský název: Elateridae, rod Agriotes (Eschsch.), Athous (Eschsch.), Hemicrepidius (Germar), Melanotus (Eschsch.), Selatosomus (Stephens)
Slovenský název: Drôtovce
Anglický název: Wireworm
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Kovaříkovití - Elateridae

Hostitelské rostliny

Nespecifický škůdce

Škodlivost

Rostliny v ohniscích nebo postupně v řádku za sebou vadnou a odumírají. Jejich podzemní části jsou třepenitě překousané. Na kořenech a hlízách starších rostlin vykousané jamky nebo hluboké chodby o průměru až 3 mm.
Klíčící rostliny často hynou před vzejitím. V půdě, v blízkosti poškozených rostlin se nacházejí drátovci.

Hospodářský význam

Lokálně způsobují velké škody, zvláště na pozemcích po víceletých pícninách. Ze zelenin nejvíce škodí v porostech salátu a mrkve. Nejškodlivější jsou na jaře a na podzim.

Popis

Drátovci jsou válcovití, žluto až tmavohnědí, tvrdí a lesklí. Poslední článek jejich těla je kuželovitý a většinou protažený ve špičku. Mají silně shora dolů zploštělou hlavu, při pohledu z boku klínovitou. Dorůstají délky až 30 mm.

Brouci jsou štíhlí, 6-10 mm dlouzí, hnědočerní až černí. Při položení na hřbet se vymršťují.

Životní cyklus

Dospělci se vyskytují od května do srpna. Samice kladou vajíčka začátkem léta do půdy, do hloubky přibližně 6 cm, přednostně ve vlhčích místech. Larvy se vyvíjejí 3-5 let. Ožírají podzemní části rostlin a vykusují v nich chodbičky.

Ekologie

Přirozenými nepřáteli drátovců jsou ptáci, parazitické hlístice a někteří blanokřídlí parazitoidi.

Nepřímá ochrana

Náchylné plodiny (např. mrkev) nevysévat dva roky po zaorání víceletých pícnin.

Na pozemcích napadených drátovci vysévat plodiny k napadení odolné, např. luskoviny, řepku olejnou, hořčici, pohanku aj. Intenzivní obdělávání půdy. Bezprostředně po sklizni uskutečnit podmítku, později hlubokou orbu. Hnojení dusíkatým vápnem. Pozemky zbavit výdrolu obilnin a pýru.

Chemická ochrana

Půdní dezinsekce jen na pozemcích, kde byl půdními výkopky zjištěn výskyt 20 a více drátovců na 1 m2.

Půdní výkopky se uskutečňují na podzim, při teplotě 9,0 °C v hloubce 10 cm. Na jaře se doplní jarními výkopky, nejpozději 3-4 týdny před zahájením posledního úkonu předseťové přípravy půdy. Půdní sondy o rozměrech 50x50x40 cm se rozmisťují po pozemku šachovnicovitě. Na ploše do 5 hektarů se uskuteční 8 sond, nad 5 ha nejméně 12 sond.

Místo půdních výkopků je k zjištění počtu drátovců v půdě možno použít i metodu návnad. Na sledovaném pozemku se odplevelí plošky po 1 m2 tak, že se plevele vytrhají i s kořeny. Na těchto ploškách se do vrcholu trojúhelníka 60x60x60 cm zahrabe vždy hrst naklíčené pšenice (klíčky 0,5 až 1 cm dlouhé) do hloubky 10 cm. Je možno použít i směs pšenice a kukuřice. Nad každou návnadu se položí černá plastická, případně i průsvitná fólie o rozměrech 30x30 cm. Fólií je možno pokrýt celou plochu 1 m2. Návnady se kontrolují po čtyřech až pěti dnech. Zjištěný počet drátovců v trojúhelníku odpovídá počtu drátovců na 1 m2.

Insekticidy

BELEM 0,8 MG    |  COFENO    |  CRUISER 70 WS    |  FORCE 20 CS    |  FORCE EVO    |  JANUS FORTE    |  MONCEREN G    |  PONCHO BETA FS 453,3    |  PONCHO EXPERT FS 525    |  SIGNAL 300 ES    |  SOILGUARD 0.5 GR    |  SONIDO    |  TEFLIX    | 
Dospělec

Dospělec

Kukla

Kukla

drátovci - larvy (foto Jaroslav Rod)

drátovci - larvy (foto Jaroslav Rod)

detail