Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Dřepčíci

Latinský název: Phyllotreta spp.
Slovenský název: Skočky
Německý název: Kohlerdfloh
Anglický název: Striped flea beetle
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Mandelinkovití - Chrysomelidae

Insekticidy

DECIS FORTE    |  MARKATE 50    |  SPINTOR  Koupit přípravek  | 
Dřepčíci na listu řepky (foto©Josef Pozděna)

Dřepčíci na listu řepky (foto©Josef Pozděna)

Dřepčíci rodu Phyllotreta (foto©Josef Pozděna)

Dřepčíci rodu Phyllotreta (foto©Josef Pozděna)

Poškození listů dřepčíky (foto©Josef Pozděna)

Poškození listů dřepčíky (foto©Josef Pozděna)

Poškození rostlin žírem (foto©Josef Pozděna)

Poškození rostlin žírem (foto©Josef Pozděna)

Poškození hypokotylu dřepčíky (foto©Josef Pozděna)

Poškození hypokotylu dřepčíky (foto©Josef Pozděna)

detail