Chemap Agro s.r.o.

Dřepčíci rodu Epitrix

Latinský název: Epitrix
Slovenský název: skočky rodu Epitrix
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Mandelinkovití - Chrysomelidae

Hostitelské rostliny

Brambor a další lilkovité rostliny

Škodlivost

Poškozené hlízy jsou neprodejné jako konzumní brambory a  možnost jejich použití je omezena pouze na průmyslové zpracování nebo ke krmným účelům.
Požerky larev na hlízách usnadňují napadení hlíz bakteriálními a houbovými patogeny. Požerky brouků na listech bramboru nepůsobí závažné škody. U dalších hostitelských rostlin se nepředpokládá vznik významných škod, i  když dospělci mohou žírem poškozovatdozrávající plody hostitelských rostlin.

Hospodářský význam

Larvy škodí žírem na hlízách bramboru.

Insekticidy

PROTEUS 110 OD    |  SPINTOR  Koupit přípravek  | 
detail