Chemap Agro s.r.o.

Dřepčík chmelový

Latinský název: Psylliodes attenuata ( Koch)
Slovenský název: skočka chmeľová
Německý název: Hanferdfloh
Anglický název: Hemp flea beetle
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Mandelinkovití - Chrysomelidae

Hostitelské rostliny

Chmel, konopí, kopřiva. lopuch ad.

Škodlivost

Brouci perforují povrchy mladých listů a také poškozují vegetační vrcholy chmele. Dospělci nové generace poškozují žírem hlávky chmele, které následně usychají. Larvy požírají kořeny, ale jejich poškození je nevýznamné.

Hospodářský význam

Při silném poškození výhony zasychají.

Popis

Dospělci dorůstají velkosti až 2,5 mm. Mají oválně vejčité tělo s nápadně vyvinutým zádním párem končetin, které jsou uzpůsobené skákání. Povrch těla je zbarven černě pouze konce končetin a tykadla jsou hnědá.
Larvy jsou olygopodní, krémově bílé barvy s hnědým štítem.

Životní cyklus

V různých úkrytech ve zbytcích rostlin přezimují brouci kteří na jaře vylézají a poškozují vzcházející rostliny. Následně kladou do půdy vajíčka a vyvíjející se larvy se živí žírem na kořenech. Brouci nové generace se líhnou v létě. Během roku se vyvíjí pouze jedna generace.

Chemická ochrana

Insekticidní ochrana se provádí při výskytu na vzcházejících porostech.
detail