BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Dřepčík olejkový

Latinský název: Psylliodes chrysocephala (L.)
Slovenský název: Skočka repková
Německý název: Rapserdfloh
Anglický název: Rape flea beetle, Cabbage stem flea beetle
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Mandelinkovití - Chrysomelidae

Hostitelské rostliny

Brukvovité rostliny

Škodlivost

Larvy škodí pouze v růstové fázi přízemní růžice listů řepky. Vykusují chodby v žebrech listů. Při silném výskytu podkusují vegetační vrcholy rostlin. Brouci vytvářejí na listech okénkový žír. Škodlivost brouků je minimální.

Hospodářský význam

Dospělci dokážou silně poškodit vzcházející jarní řepku. Hlavní škody způsobují larvy vykusující srdéčka a listy rostlin

Popis

Dospělci dorůstají velikosti 3-4 mm. Mají dlouhá nitkovitá tykadla, a třetí pár je přizpůsoben skákání nadměrným vývinem. Zbarvení je leskle černé.

Larvy jsou bělavé, olygopodní, s hnědou hlavou a nohami. Dorůstají velkosti 7-8 mm.

Životní cyklus

Brouci se líhnou v červnu a červenci. Vylézají z půdy, přijímají krátkou dobu potravu na řepce a stěhují se na vlhká a stinná místa, kde přečkávají léto. Tyto úkryty opouštějí v září až říjnu. Po zralostním žíru samičky kladou vajíčka do půdy v blízkosti rostlin řepky. Kladení je na podzim přerušeno teplotami pod 6 °C. Část samic pokračuje v kladení ještě na jaře.

Zimu dřepčík přečkává jako vajíčko, larva nebo dospělec.

Vylíhlá larva vyhledává rostliny, prokusuje se do bází listových řapíků a vyhryzává chodbičky, které později zasahují až pod vegetační vrchol.

Škodlivost

Více jak 1 brouk na 1 m2 nebo
Více jak 1 brouk na 35 rostlin

Nepřímá ochrana

Setí mořeného osiva

Chemická ochrana

Insekticidní ochrana se provádí při výskytu na vzcházejících porostech.

Insekticidy

AVAUNT 15 EC    |  BELEM 0,8 MG    |  BULLDOCK 25 EC    |  DECIS FORTE    |  DECIS MEGA  Koupit přípravek  |  DELMETROS 100 SC    |  FAST M  Koupit přípravek  |  FLIPPER    |  FURY 10 EW  Koupit přípravek  |  HUNTER SPU    |  JAGER    |  KAISO SORBIE    |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  KARIS 10 CS    |  KORON 100 SC    |  NEXIDE    |  POLECI    |  RAPID    |  SCATTO    |  SHERPA 100 EW    | 
detail