BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Dřepčík polní

Latinský název: Phyllotreta undulata (L.)
Slovenský název: Skočka polná
Německý název: Geschweiftstreifiger Erfloh
Anglický název: Flea beetle, Small-striped flea beetle
Limagrain

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Mandelinkovití - Chrysomelidae

Hostitelské rostliny

Brukvovité rostliny

Škodlivost

Přezimující brouci napadají po přezimování jarní brukvovité rostliny a způsobují perforace listů.
Larvy ožírají kořínky rostlin.

Hospodářský význam

Dospělci dokážou silně poškodit vzcházející jarní řepku. Škodlivost larev na koříncích je zanedbatelná

Popis

Dospělci dorůstají velikosti 2-2,5 mm. Mají dlouhá, hnědá, nitkovitá tykadla. Třetí pár končetin je přizpůsoben skákání nadměrným vývinem. Zbarvení je leskle černé se dvěmi žlutými pruhy, které se v ramení části zužují.

Larvy jsou bílé až žlutavé, olygopodní, s hnědou hlavou a nohami. Na bocích mají černé skvrny.

Životní cyklus

Brouci se líhnou v červenci a srpnu. Vylézají z půdy, přijímají krátkou dobu potravu na řepce a stěhují se na vlhká a stinná místa, kde přečkávají léto. Tyto úkryty opouštějí v září až říjnu. Po zralostním žíru samičky kladou vajíčka do půdy v blízkosti rostlin řepky. Kladení je na podzim přerušeno teplotami pod 6 °C.

Škodlivost

Více jak 1 brouk na 1 m2 nebo
Více jak 1 brouk na 35 rostlin

Nepřímá ochrana

Setí mořeného osiva

Chemická ochrana

Insekticidní ochrana se provádí při výskytu na vzcházejících porostech.

Insekticidy

DECIS FORTE    |  DECIS MEGA  Koupit přípravek  |  FAST M  Koupit přípravek  |  FURY 10 EW  Koupit přípravek  |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  KARIS 10 CS    |  NEXIDE    |  POLECI    |  PROTEUS 110 OD    |  RAPID    | 
detail