Chemap Agro s.r.o.

Dřepčík pryšcový

Latinský název: Aphthona euphorbiae (Schrank)
Německý název: dunkelgrüner Flachserdfloh
Anglický název: large flax flea beetle
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Mandelinkovití - Chrysomelidae

Hostitelské rostliny

Len.

Škodlivost

Dospělci okusují děložní lístky vzcházejícího lnu. V listech vykusují drobné jamky, dírky a okénka. Larvy, které se vyvíjejí v půdě, požírají kořeny. V červenci se líhne další generace dospělých brouků, kteří okusují stonky, a tím zhoršují technologickou kvalitu lnu.

Hospodářský význam

Zhoršují technologickou kvalitu lnu. Při přemnožení významné ovlivňují vzcházení a růstu lnu.

Popis

Dospělci dorůstají velikosti 1,2–1,6 mm. Mají dlouhá nitkovitá tykadla, a třetí pár je přizpůsoben skákání nadměrným vývinem. Zbarvení je leskle černé s nápadným tečkováním.

Larvy jsou bělavé, olygopodní, s hnědou hlavou a nohami.

Životní cyklus

Dospělci kladou vajíčka do půdy, kde se vyvíjí larvy. Během července se líhnou dospělci další generace, kteří přezimují a na jaře se živí na vzcházejících rostlinách.

Chemická ochrana

Insekticidní ochrana se provádí od fáze vzcházení do fáze stromečku.

Insekticidy

CYPERKILL MAX  Koupit přípravek  | 
detail