Chemap Agro s.r.o.

Dřepčík zelný

Latinský název: Phyllotreta nemorum (L.)
Slovenský název: Skočka kapustová
Německý název: Grosser Gelbstreifiger Kohlerdfloh
Anglický název: Turnip flea beetle, Large-striped flea beetle
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Mandelinkovití - Chrysomelidae

Hostitelské rostliny

Brukvovité rostliny

Škodlivost

Larvy škodí pouze v růstové fázi přízemní růžice listů řepky. Vykusují chodby v žebrech listů. Při silném výskytu podkusují vegetační vrcholy rostlin. Brouci vytvářejí na listech okénkový žír. Škodlivost brouků je minimální.

Hospodářský význam

Dospělci dokážou silně poškodit vzcházející jarní řepku. Hlavní škody způsobují larvy vykusující srdéčka a listy rostlin

Popis

Dospělci dorůstají velikosti 2-2,5 mm. Mají dlouhá, hnědá, nitkovitá tykadla. Třetí pár končetin je přizpůsoben skákání nadměrným vývinem. Zbarvení je leskle černé se dvěmi žlutými pruhy, které jsou celé délce stejně široké.

Larvy jsou bílé až žlutavé, olygopodní, s hnědou hlavou a nohami. Na bocích mají černé skvrny.

Životní cyklus

Brouci se líhnou v červenci a srpnu. Vylézají z půdy, přijímají krátkou dobu potravu na řepce a stěhují se na vlhká a stinná místa, kde přečkávají léto. Tyto úkryty opouštějí v září až říjnu. Po zralostním žíru samičky kladou vajíčka na spodní stranu listů. Kladení je na podzim přerušeno teplotami pod 6 °C.

Škodlivost

Více jak 1 brouk na 1 m2 nebo
Více jak 1 brouk na 35 rostlin

Nepřímá ochrana

Setí mořeného osiva

Chemická ochrana

Insekticidní ochrana se provádí při výskytu na vzcházejících porostech.

Insekticidy

DECIS FORTE    |  DECIS MEGA  Koupit přípravek  |  FURY 10 EW  Koupit přípravek  |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  KARIS 10 CS    |  NEXIDE    |  POLECI    |  PROTEUS 110 OD    |  RAPID    | 
Dospělec

Dospělec

detail