Chemap Agro s.r.o.

Dřevokaz čárkovaný

Latinský název: Trypodendron lineatum
Německý název: gemeiner Nutzholzborkenkäfer
Anglický název: conifer ambrosia beetle, striped ambrosia beetle
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Kůrovcovití - Scolitidae

Insekticidy

VAZTAK ACTIVE  Koupit přípravek  | 
detail