BASF
BASF
BASF

AGRA

Drvopleň obecný

Latinský název: Cossus cossus
Slovenský název: Drevotoč obyčajný
Německý název: Weidenbohrer
Anglický název: Carpenter moth
Proseeds

Zařazení

Čeleď: Drvopleňovití - Cossidae

Hostitelské rostliny

Ovocné dřeviny, ořešák, vrba, topol, dub, buk, jilm, olše, bříza, javor, jasan, lípa.

Škodlivost

Malé housenky se nejdříve živí lýkem (žijí těsně pod kůrou), následně se prohryzávají do dřeva, v němž si hloubí chodbičky. Žije-li ve slabším kmeni současně více housenek, strom mohou zahubit.

Hospodářský význam

Jedná se o významného škůdce dřeva listnatých dřevin. Nejvíce se zaměřuje na starší dřeviny, avšak napadá i mladé výsadby odrostků.

Popis

Dospělý motýl je velký, zavalitý a nemotorný, šedý až hnědošedý s kresbou na křídlech. Mohutný zadeček je hustě hnědě chlupatý. Délka těla dosahuje 30-40 mm, rozpětí křídel u samců je 65-70 cm, u samic 80-90 mm. Dospělci poletují v červnu a červenci, za dne sedí na kmenech stromů se střechovitě složenými křídly, poletují tedy těžkopádně pouze večer a v noci. Samice kladou vajíčka do prasklin kůry různých ovocných, lesních i okrasných dřevin a housenky pak žijí dva roky ve dřevě napadených stromů, kde si vyhryzávají chodbičky. Mladé housenky se zdržují blízko povrchu, starší se prokousávají hluboko do dřeva. Chodby mají podobně jako housenky na průřezu elipsovitý tvar. V literatuře se uvádí, že housenky silně voní po octu. To je pravda, ovšem pouze v případě, že se vyvíjely v dubovém dřevě, které samo o sobě po octu voní. Z jiných stromů získané housenky tuto vůni postrádají. V podzimních měsících často z napadených stromů vylézají a hledají si vhodné místo k přezimování a ke kuklení. Kuklí se tedy buď v napadených stromech nebo mimo ně v kokonech z rozhryzaného dřeva. Patří mezi nepříjemné škůdce, neboť napadají převážně zdravé stromy, svým žírem je oslabují a jejich chodby jsou vstupní branou různým chorobám. Vzhledem ke skrytému životu (housenky) a nočnímu životu (dospělci) je nenápadný, ale také se obtížně hubí.

Životní cyklus

Let motýlů začíná v červnu a červenci. Aktivní jsou po setmění, den tráví sezením na bázích kmenů. Samičky kladou vajíčka do prasklin kůry, nejčastěji při bázi kmene.

Vylíhnuté housenky se prohryzávají do dřeva a hloubí si v něm chodbičky, v nichž přezimuje nejméně dvakrát.

Ekologie

Housenky a kukly napadá např. blanokřídlý hmyz z čeledi lumkovitých.

Nepřímá ochrana

Na obhospodařované ploše rozmístit hnízdní budky pro netopýry a sovy řadící se k predátorům těchto motýlů.

Chemická ochrana

Přímá aplikace insekticidů do škůdcem vytvořených chodbiček.
drvopleň obecný - housenky (foto Jaroslav Rod)

drvopleň obecný - housenky (foto Jaroslav Rod)

detail