Chemap Agro s.r.o.

Háďátka listová

Latinský název: Aphelenchoides
Anglický název: leaf eelworm, leaf nematode
Proseeds

Zařazení

Třída: Hlístice - Nematodae
Řád: Háďata - Tylenchyda
Čeleď: Tylenchydae

Hostitelské rostliny

Ageratum, Begonia, Callistephus, Chrysanthemum (Dendrathema), Dahlia, Saintpaulia aj.

Škodlivost

Listy, počínaje nejstaršími, bývají skvrnité; skvrny jsou sklovité, později žlutohnědé až posléze černé s častým ostrým ohraničením nervaturou.

Popis

Asi 1mm dlouhá, sklovitá a oblá háďátka.

Nepřímá ochrana

K fytosanitárním opatřením proti listovým háďátkům náleží mj. střídání pěstebních ploch. U velkokvětých chrysantén pěstovaných venku pak též ochrana před dešťovými srážkami. Nutné ničení silněji napadených rostlin. Závlahu provádět ke kořenům.

Chemická ochrana

Pro chemickou ochranu je vhodné provést postřik.
detail