Chemap Agro s.r.o.

Háďátko bramborové

Latinský název: Globodera rostochiensis (Wollenberger) a Globodera pallida (Stone)
Slovenský název: Haďatko zemiakové
Německý název: Kartoffelälchen, Kartoffelnematode
Anglický název: Potato root eelworm, Tomato root eelworm, Golden nematode of potatoes, Potato golden nematode
Proseeds

Zařazení

Třída: Hlístice - Nematodae
Řád: Háďata - Tylenchyda
Čeleď: Tylenchydae

Hostitelské rostliny

Brambory, rajče, lilek a lilkovité plevele.

Škodlivost

Krátce po vzejití rostlin zbržděný růst, často v ohniscích. Rostliny zakrslé. Tvoří jen málo stonků. Stonky jsou slabé, listy malé, předčasně žloutnoucí a často odumírající. Žloutnutí postupuje odspodu nahoru. V ohniscích se porost nezapojí. Následuje zaplevelení. V bazální části stonků se zakládá nadměrný počet kořenů. Později bývají kořeny zredukovány. Asi za 7 týdnů po výsadbě, obvykle ve druhé polovině června jsou vidět na koříncích, někdy ve velkém počtu, nejprve bílé, později červenohnědé cysty.

Hospodářský význam

Kritické množství v závislosti na prostředí je 10–50 vajíček či larev v 1 g zeminy. Při větším počtu nastávají ztráty na výnosu. Na silně zamořených pozemcích se snižují výnosy raných a středně raných odrůd o 50 až 80 %, výnosy pozdních odrůd o 30 %. Další ztráty nastávají v důsledku karantény a omezených možností obchodu. Háďátko bramborové je karanténní škůdce ve smyslu zákona č.326/2004 Sb. "O rostlinolékařské péči". Každý, kdo zjistí jeho výskyt, je povinen to oznámit obecnímu nebo okresnímu úřadu nebo obvodnímu rostlinolékaři Státní rostlinolékařské správy.

Popis

Cysty jsou odumřelé samičky, velké 0,5-0,8 mm. Mají kulovitý nebo hruškovitý tvar se zakulaceným zadním koncem. Barva cyst G. rostochiensis se mění z bílé přes žlutou na skořicově hnědou. U G. pallida se bílá barva cyst po smrti samičky mění ihned na skořicově hnědou, bez přechodné žluté barvy. Uvnitř cyst bývá 200-600 vajíček a larev.

Volně žijící samečci jsou nitkovití, cca 1,5 mm dlouzí.

Životní cyklus

Vajíčka a larvy v cystách jsou schopny v mírném pásu přežívat v půdě až 20 let. Postupně z nich vylézají larvy, které vnikají do kořínků hostitelských rostlin. Samičky se vyvinou po oplodnění samečky v cysty. Do roka se vyvine jedna generace, za příznivých podmínek se mohou dovršit i dvě generace. G. rostochiensis i G. pallida tvoří několik patotypů s rozdílnou schopností vývoje na diferenčních hostitelských rostlinách. G. pallida je mnohem agresivnější než G. rostochiensis a je schopna napadat řadu odrůd odolných ke G. rostochiensis.

Ekologie

Háďátko bramborové se začíná vyvíjet při teplotě 4 až 7 °C. Při teplotě 12 °C jsou larvy málo aktivní. Teprve při teplotě nad 15 °C masově napadají kořínky. Pro jejich vývoj je příznivé vlhké, na srážky bohaté jaro. Následující sucho zvyšuje jejich škodlivost.

Nepřímá ochrana

Sázet uznanou sadbu brambor, vypěstovanou na pozemcích, na nichž byla průzkumem zjištěna absence háďátka bramborového.

Osevní postupy jsou nejúčinnějším a nejlevnějším prostředkem ochrany. Na témž pozemku pěstovat brambory nejdříve za 5 let po jejich předchozí výsadbě. Periodicky pěstovat odolné odrůdy brambor.

Počet háďátek se snižuje při pěstování řepy, jetele, ovsa, žita, různých druhů trav, lnu, konopí, pohanky, hrachu apod.

Hubit lilkovité plevele.

Hnojení organickými hnojivy.

Chemická ochrana

Močovina granulovaná 1,5 kg/m2

Poznámky

Háďátko bramborové je souhrnným označením dvou druhů. Oba druhy jsou karanténními škůdci.
detail