Chemap Agro s.r.o.

Háďátko jahodníkové

Latinský název: Aphelenchoides fragariae (Ritzema-Bos)
Slovenský název: háďátko jahodové
Německý název: Erdbeerälchen
Anglický název: strawberry eelworm, strawberry bud nematode
Proseeds

Zařazení

Třída: Hlístice - Nematodae
Řád: Háďata - Tylenchyda
Čeleď: Tylenchydae

Hostitelské rostliny

Jahodník, jetel plazivý a mnoho druhů okrasných rostlin, např. astry, begonie, chryzantémy, jiřiny, narcisy, lilie, pelargónie, kosatce a desítky dalších. Z plevelů např. žabinec obecný, maceška trojbarevná, mochna husí, pryskyřník plazivý, čistec bahenní

Škodlivost

Mladé lístky růžicovitě nahloučené, úzké a zašpičatělé. Srdéčkové lístky odumírají. Starší listy nesymetricky uspořádané, pokroucené, se silně zredukovanou listovou plochou, s malými zaschlými hnědými skvrnkami blízko hlavního žebra nebo červeně zbarvené. Rostliny špatně nasazují na květ. Stonky s květními poupaty zkrácené, ztlustlé, silně rozvětvené, často nahloučené. Plody zůstávají malé, jsou nevzhledné a nedozrávají.

Hospodářský význam

Může snížit výnosy o 40–75%.

Popis

Štíhlá bělavá háďátka, 0,5-0,9 mm dlouhá a 0,01-0,02 mm široká.

Životní cyklus

Za rosy a za vlhkého počasí se háďátka pohybují po povrchu stonků a listů. Soustřeďují se v úžlabí listů, v poupatech a květech. Průduchy vnikají do listových pletiv, kde kladou vajíčka a rozmnožují se. Během vegetace se vyvine několik generací. Zvlášť intenzivně se množí ve vlhkém prostředí. V jednom pupenu může být až 12 000 háďátek. V pozdním létě háďátka opouštějí staré rostliny, stěhují se do odnoží, do půdy a do mladých rostlin.

Ekologie

Přirozenými nepřáteli háďátka jahodníkového jsou některé půdní houby, prvoci, roztoči, mravenci, dravá háďátka aj.

Nepřímá ochrana

Vysazovat jen zdravou nenapadenou sadbu na pozemky nezamořené háďátky.

Sazenice podezřelé z napadení máčet po dobu 10-15 minut ve vodě 46-47 °C teplé. Různé odrůdy jahodníku jsou k tomuto ošetření rozdílně citlivé (nutno předem na vyzkoušet na menším počtu rostlin citlivost dané odrůdy k ošetření). Napadené rostliny z pole odstranit a zničit.

Na háďátky napadeném pozemku po několik let nepěstovat jahodníky ani k napadení náchylné okrasné rostliny.
detail