Chemap Agro s.r.o.

Háďátko řepné

Latinský název: Heterodera schachtii (Schmidt)
Slovenský název: Háďátko repné
Německý název: Rübennematode, Rübenälchen
Anglický název: Beet eelworm, Sugar beet eelworm, Beet nematode, Sugar beet nematode
Proseeds

Zařazení

Třída: Hlístice - Nematodae
Řád: Háďata - Tylenchyda
Čeleď: Tylenchydae

Hostitelské rostliny

Řepa, špenát, řepka a četné druhy merlíkovitých a brukvovitých rostlin.

Škodlivost

Od konce června nebo začátkem července v ohniscích rostliny zbržděné ve vzrůstu, s menšími a světlejšími listy než rostliny zdravé. Za suchého slunečného počasí jsou listy zvadlé, v noci se napřimují. Hlavní kořen je krátký, celerovitý, s nadměrným množstvím postranních kořínků. Na koříncích bílé cysty.

Hospodářský význam

Při výskytu 50 cyst s životaschopným obsahem ve 100 cm3 zeminy může dojít k 25% i vyšším ztrátám na výnosech řepy.

Popis

Cysty jsou odumřelé samičky. Mají citronovitý tvar. Jsou 0,6-0,8 mm dlouhé, 0,4-0,5 mm široké. Obvykle obsahují 200-300 vajíček a larev. Zprvu bílé cysty se po opadu z kořínků mění na tmavohnědé.

Samečci jsou štíhlí, 1,3-1,6 mm dlouzí.

Životní cyklus

Larvy opouštějí cysty při teplotě nad 10°C a dostatečné vlhkosti půdy a to i za nepřítomnosti hostitelských rostlin. V koříncích živných rostlin samičky po oplodnění samečky duří, mění se v cysty plné vajíček a z kořínků odpadávají. Do roka se vyvinou 1-2 generace. Cysty s životaschopným obsahem mohou v půdě setrvat až 7 let.

Ekologie

Larvy jsou pohyblivé a nejlépe vyhledávají kořínky živných rostlin v dostatečně pórovité půdě, při půdní vlhkosti 10-20% a při teplotě nad 20°C. Kritické množství je 1 000-1 500 vajíček nebo larev ve 100 cm3 zeminy. Přirozenými nepřáteli háďátka řepného jsou některé půdní houby.

Nepřímá ochrana

Nejúčinnější a nejlevnější ochranná opatření jsou vhodné osevní postupy. V žádném případě nepěstovat řepu po řepce olejné nebo jiné předplodině z čeledi brukvovitých.

Na zamořených pozemcích nepěstovat řepu nebo řepku ani hořčici častěji než každý čtvrtý rok. Odstraňovat hostitelské plevelné rostliny: merlík, lebedu, ohnici, hořčici, kokošku pastuší tobolku atd..

Do osevního postupu zařazovat nepřátelské rostliny, které stimulují háďátka k vylézání z cyst, ale vylíhlé larvy se v jejich pletivu nemohou vyvíjet. K těmto rostlinám patří: čekanka, cibule, česnek, žito, kukuřice, vikev, hrách a koňský bob. Ale nepřátelské rostliny nezařazovat těsně před řepu.

Hnojení dusíkatým vápnem množství háďátek nesníží, ale zmenší jejich škodlivost.

Včasný výsev řepy snižuje škody. Naopak při pozdním výsevu za vyšších teplot masově vylíhlé larvy napadají nejslabší rostliny.

Důkladné obdělávání půdy. V provzdušněné půdě larvy intenzivně opouštějí cysty a za nepřítomnosti živných rostlin hynou.

Chemická ochrana

Chemická ochrana je nákladná a její efekt je krátkodobý. Ošetření přichází v úvahu při výskytu více než 30 cyst s životaschopným obsahem ve 100 cm3 zeminy.

Insekticidy

VOTIVO    |  VYDATE 10 G  Koupit přípravek  | 
detail