Chemap Agro s.r.o.

Hrbáč osenní

Latinský název: Zabrus tenebrioides (Goeze)
Slovenský název: Hrbáč obilný
Německý název: Getreidelaufkäfer
Anglický název: Corn ground beetle, Cereal ground beetle
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Střevlíkovití - Carabidae

Hostitelské rostliny

Přednostně jsou napadány pšenice a ječmen, méně žito, trávy, vzácně oves. Ozimy trpí více než jařiny.

Škodlivost

Na podzim a záhy na jaře zasychající chomáčky larvami rozžvýkaných listů v podobě zkroucené rozcupované koudele. V jejich blízkosti jsou v půdě otvůrky kolmých chodbiček. Podobné otvůrky způsobují žížaly. Napadení se obvykle šíří frontálně od okrajů pozemků.

Hospodářský význam

Škodí jen larvy. V krátké době mohou zničit porosty pšenice či ječmene.

Popis

Brouci jsou 14-17 mm dlouzí, na horní straně černí, na spodní straně smolně hnědí. Larvy jsou bělavé s tmavohnědou až černou hlavou a předohrudí. Na vrchní straně ostatních hrudních a zadečkových článků obdélníková hnědá políčka, na hrudi 3 páry silných nohou a na posledním článku 2 tupé výčnělky. Dosahují délky až 3 cm.

Životní cyklus

V srpnu kladou samičky vajíčka ve skupinkách po 3-10 (i více) do vyhrabaných chodbiček v půdě. Larvy se rozlézají do okolí.V blízkosti živných rostlin si v půdě vyhlubují kolmé 10-40 cm hluboké chodbičky. Ve dne se v nich ukrývají, v noci se živí listy výdrolu a trav, později vzešlým osením. Listy rozžvýkají a vysávají. Často je vtahují do chodbiček. Podzemní části rostlin nekonzumují. Na ozimech škodí od konce října až do zámrazu. V chodbičkách přezimují. V březnu a dubnu v žíru pokračují. Od dubna se na dně chodbiček kuklí. Brouci se líhnou v červnu a červenci.

Do roka se vyvine jedna generace. Ale vývojový cyklus není pravidelný, takže se současně vyskytují larvy různého stáří.

Ekologie

Ke škodám dochází v oblastech se suchým klimatem a těžkými jílovitými půdami. Intenzita výskytu hrbáče osenního v jednotlivých letech kolísá. Rozhodujícím je počasí v srpnu a září. Jestliže je sucho, hrbáč klade málo vajíček. Vývoj larev je zbržděn. Vzcházející rostliny jsou napadány ještě poměrně málo škodlivými larvami 1. vývojového stupně. Navíc přirozená úmrtnost larev je značná. Naopak, jestliže je v srpnu a v září vlhko, larvy se líhnou dříve, před vzejitím ozimů. Živí se výdrolem obilí a pýrem. Ozimy jsou napadány škodlivějšími larvami 2. a 3. vývojového stupně.

Nepřímá ochrana

Obilniny střídat s luskovinami a řepou. Důsledné odstraňování výdrolu obilí a pýru.
detail