Chemap Agro s.r.o.

Hřebenule borová

Latinský název: Diprion pini (L.)
Slovenský název: Hrebenárka borovicová
Německý název: Kiefernbattwespe, Gemeine Kiefernbattwespe, Kiefernbuschhornbattwespe
Anglický název: Pine sawfly
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Blanokřídlí - Hymenoptera
Čeleď: Hřebenulovití - Diprionidae

Hostitelské rostliny

Borovice

Škodlivost

Jehlice jsou okousané až k pochvě. V blízkosti takovéhoto poškození jsou housenice a nebo zámotky. Většina zámotků bývá v hrabance.
Larvy poškozují všechny ročníky jehlic.

Hospodářský význam

Při přemnožení způsobuje vážné škody

Popis

Hřebenule borová se vyskytuje především v nižších polohách na chudých porostech.

Dospělci mají 18 - 26 článková tykadla, samec hřebenitá (často dvojitě), samice pilovitá.

Housenice se vyvíjejí na jehličnatých stromech.

Životní cyklus

Hřebenule borová mívá do roka 1-2 generace. Druhá generace může v srpnu způsobit vážné škody.

Gradace škůdce trvá 2-3 roky a potom samovolně poklesne.

Přezimují vajíčka a nebo kokony.

Škodlivost

Kritickou hodnotou je pro 30-50 leté porosty 1000-1500 vajíček a nebo kokonů v koruně stromu.
Pro 60-80 leté porosty je to 5000-8000 vajíček a nebo kokonů.
Kritické hodnoty pro dobré porosty jsou dvojnásobné oproti předcházejícím hodnotám, které

Chemická ochrana

Použití povolených insekticidů v případě výskytu škůdce.

Ochranu je třeba provést v ranných vývojových stádiích.

Insekticidy

DECIS MEGA  Koupit přípravek  | 
detail