Chemap Agro s.r.o.

Hřebenule ryšavá

Latinský název: Neodiprion sertifer (Geoffr)
Slovenský název: Hrebeňovka hrdzavá
Německý název: Roten Kiefernbuschhornblattwespe
Anglický název: European pine sawfly
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Blanokřídlí - Hymenoptera
ˇceleď: Hřebenulovití - Diprionidae

Hostitelské rostliny

Borovice

Škodlivost

Jehlice jsou okousané až k pochvě. V blízkosti takovéhoto poškození jsou housenice a nebo zámotky. Většina zámotků bývá v hrabance.

Hospodářský význam

Při přemnožení způsobuje vážné škody

Popis

Dospělci mají 18–26 článková tykadla, samec hřebenitá (často dvojitě), samice pilovitá.

Housenice se vyvíjejí na jehličnatých stromech.

Životní cyklus

Hřebenule ryšavá mí v teplejších oblastech jednu generaci. V horských polohách může trvat vývoj jedné generace až 2 roky. Vývoj graduje většinou po 5-10 letech.

Vyskytuje se v nižších polohách a pahorkatinách na 10 letých mlazinách borovice lesní. V horských polohách se přemnožuje na rozsáhlých plochách.

Počátek přemnožení se projevuje od června do července podle nadmořské výšky.

V září se objevují dospělé vosičky, které kladou vajíčka na jehlice a ta přezimují do jara.

Přezimovat mohou také larvy v kokonech v půdě.

Škodlivost

Při nálezu 1 snůšky na 10 výhonů hrozí výrazné škody

Biologická ochrana

Použití umělé střevní nákazy virem Birdia dipronis, který se získá vyluhováním nakažených housenic.

Chemická ochrana

Použití povolených insekticidů v případě výskytu škůdce.

Ochranu je třeba provést v ranných vývojových stádiích.
detail