BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Klikoroh borový

Latinský název: Hylobius abietis (L.)
Slovenský název: Tvrdoň smrekový
Německý název: Grosser Kiefernrüsselkäfer, Grosser Brauner Rüsselkäfer, Fichtenrüsselkäf
Anglický název: Pine weevil
Limagrain

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Nosatcovití - Curculionidae

Hostitelské rostliny

Jehličnany Především: borovice lesní, smrk ztepilý, jedle bělokorá, jedle obrovská, modřín, vejmutovka, douglaska, borovice černá

Škodlivost

Brouci způsobují čočkovité požerky sazenic jehličnatých stromů. Z poškození vytéká pryskyřice. Nebezpečné jsou požerky na kmíncích a krčcích, které se často celoobvodově spojují a následkem toho dojde k odumření celé sazenice.

Hospodářský význam

Celoročně ohrožují jehličnaté sazenice.

Popis

Dospělec je nosatcovitý brouk s dvěmi příčnými proužky na krovkách.

Životní cyklus

Brouci na jaře po přezimování nalétávají na čerstvé pařezy do kterých kladou vajíčka a na kořenech se vyvíjejí larvy. Larvy dokončují vývoj během léta a nebo až druhý rok.

Brouci se postupně přemisťují na novější pařezy.

Škodlivost

20 % slabě i silně poškozených sazenic.

Nepřímá ochrana

Odložení zalesnění porostu až na druhý rok po vymícení porostu na ohrožených lokalitách.

Chemická ochrana

Insekticidní postřik a nebo máčení nadzemních částí sazenic před výsadbou, aplikace systémového insekticidu ke kořenům při výsadbě.

Insekticidy

DECIS MEGA  Koupit přípravek  |  FORESTER    |  VAZTAK ACTIVE  Koupit přípravek  |  VAZTAK LES    | 
detail