Chemap Agro s.r.o.

Klopuška vrásčitá

Latinský název: Plesiocoris rugicollis (Fallén)
Slovenský název: Bzdôška ovocná
Německý název: Nordische Apfelwanze, Grüne Apfelwanze
Anglický název: Apple capsid bug

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Ploštice - Heteroptera
Čeleď: Klopuškovití - Miridae

Hostitelské rostliny

Jabloň, hrušeň, rybíz a jiné listnaté dřeviny.

Škodlivost

Na jaře pupeny odumírají. Později výhonky ustávají ve vzrůstu a často usychají. Na listech červené skvrny kolem míst vpichu. Skvrny hnědnou, zasychají a suchá místa se trhají. Listy jsou děravé, na plodech hnědá zkorkovatělá místa. Plody znetvořené. Ve školkách posáté stromky zastavují růst a vyrážejí boční výhony.

Hospodářský význam

Místy znehodnocuje plody a oslabuje stromy. V ovocných školkách znehodnocuje stromky.

Popis

Štíhlé, lysé, světle zelené, částečně žluté ploštice. V dospělosti dosahují délky 4-6 mm.

Životní cyklus

Přezimují vajíčka v kůře jednoletých větviček dřevin. Larvy se líhnou na jaře, cca 14 dní před plným květem jabloní. Sají na narašených pupenech, mladých listech, na šťavnatých výhoncích, později i na mladých plodech. Plody se deformují a bývají podobně znetvořené jako po napadení merou jabloňovou. U citlivějších odrůd jsou hnědě skvrnité a praskají. Plody hrušní se stávají kaménkovitými. Trhliny sahají až k jádřinci. Dospělci kladou od konce června do poloviny července vajíčka jednotlivě nebo v malých skupinkách po 5-6 kusech do kůry větviček jabloní.

Chemická ochrana

Při výskytu ploštic

Insekticidy

detail