Chemap Agro s.r.o.

Kovolesklec gama

Latinský název: Autographa gamma (L.)
Slovenský název: Mora gama
Německý název: Gammaeule
Anglický název: Silver y moth, Common silver y moth
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Motýli - Lepidoptera
Čeleď: Můrovití - Noctuidae

Hostitelské rostliny

Řepa, len, konopí, okrasné rostliny a mnoho jiných druhů.

Škodlivost

Listy drobně skeletovány nebo okénkovány. Po žíru housenky zůstává horní pokožka listů zachována. Později do listů vykousány nepravidelné otvory a okrajové výkusy. Často plýtvavý žír. Mladé rostlinky nad půdou bývají překousnuty.

Hospodářský význam

Žír housenek má za následek snížení výnosů bulev a cukernatosti. V některých letech se škůdce přemnožuje a způsobuje holožíry. Gradace však bývají krátkodobé.

Popis

Motýl měří v rozpětí křídel 40–48 mm. Přední křídla jsou fialově šedá. Uprostřed křídla leží stříbřitá skvrna v podobě písmene gamma.

Housenka zelená nebo hnědozelená s jemnými vlnitými hřbetními pruhy a žlutým postranním pruhem. Má jen 3 páry panožek a za středem těla je ztlustlá. Dosahuje délky 40 mm. Při lezení ohýbá tělo do oblouku.

Vajíčka jsou kalně bílá se zeleným odstínem, téměř kulovitá, na spodní straně mírně zploštělá, na povrchu se 32–36 příčnými žebérky. Šířka vajíček 0,5–0,6 mm, výška 0,4 mm. Jsou kladena jednotlivě, nikoliv ve skupinkách, na spodní stranu listů širokolistých rostlin (řepa, tabák, mák, slunečnice, lopuch, pcháč aj.) a to v okrajovém pásu listů širokém 30–40 mm. Motýl měří v rozpětí křídel 40–48 mm. Přední křídla jsou fialově šedá. Uprostřed křídla leží stříbřitá skvrna v podobě písmene gamma.

Životní cyklus

Do roka se vyvinou 2-3 pokolení. Motýli prvního pokolení létají v květnu a červnu. Létají celodenně. Po úživném žíru kladou vajíčka. Housenky 1. a 2. instaru se při vyrušení spouštějí po vláknu na zem. Starší housenky vlákno nepředou, ale při podráždění k zemi padají a svinují se. Kuklí se na rubu listů, přičemž okraje listů stahují několika vlákny.
Můry 2. pokolení se líhnou koncem června a počátkem července. Začátkem srpna se objevují dospělci 3. generace. Přezimují jedinci kteréhokoliv vývojového stadia.

Ekologie

U nás obvykle převažují motýli migrujících populací z oblastí jižní Evropy. Můra gamma je teplomilná a vlhkomilná. Pro její vývoj jsou nepříznivá krátká studená léta. Z přirozených nepřátel jsou významnými kuklice, někteří blanokřídlí parazitoidi, virózy a bakteriózy.

Nepřímá ochrana

Včasná setba do dobře připravené půdy. Všechna agrotechnická opatření urychlující růst a vývoj rostlin.

Hluboká podzimní orba.

Insekticidy

STEWARD  Koupit přípravek  | 
detail