BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Krtonožka obecná

Latinský název: Gryllotalpa gryllotalpa (L.)
Slovenský název: Medvedík obyčajný
Německý název: Maulwurfsgrille, Werre
Anglický název: Mole cricket
Agrinova

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Ensifera
Čeleď: Krtonožkovití - Gryllotapidae

Hostitelské rostliny

Nespecifický škůdce

Škodlivost

V porostu obnažená nakypřená místa bez rostlin nebo s rostlinami zničenými tak, že jejich podzemní části jsou prokousány.

Hospodářský význam

Škodí při hloubení chodeb a na jaře před stavbou hnízd. Rozrývají půdu blízko pod povrchem, nad budovaným hnízdem překusují podzemní části rostlin. Ke škodám dochází jen lokálně.

Popis

Dospělé krtonožky jsou tmavohnědé, porostlé sametovými chloupky, až 6 cm dlouhé, s krátkými krovkovitými předními a s blanitými zadními křídly. Přední nohy jsou uzpůsobené k hrabání.

Larvy a nymfy jsou zpočátku bělavé, později se podobají dospělcům. Nemají však křídla.

Životní cyklus

V květnu a červnu samičky vyhlubují v zemi v hloubce 10-15 cm komůrku velikosti pěsti. V ní si zhotoví z hlíny udusané hnízdo. Do hnízda nakladou 100-300 vajíček. Larvy nejprve zůstávají v hnízdě, později se rozlézají a hloubí vlastní chodby.

Ekologie

Škůdce přebývá v místech s přiměřeně vysokou nekolísající hladinou spodní vody a s půdou, v níž si snadno budují hnízda.

Nepřímá ochrana

Na menších plochách je možné likvidovat v červnu a červenci hnízda (poznají se podle nakypřené půdy a zničených rostlin nad hnízdem). Dospělce je možno chytat do připravených pastí. K tomu účelu se hodí hlubší hrnce, květináče, plechové konzervy aj., zapuštěné do půdy. Do nádob se dává trochu vody nebo kvasící tekutiny. Mezi nastražené nádoby se položí na záhony latě, které krtonožky nemohou přelézt. Ty usměrňují pohyb krtonožek po povrchu půdy. Krtonožky napadají do nádob.
Dospělec

Dospělec

detail