BASF
BASF
BASF

AGRA

Krytonosec kořenový

Latinský název: Stenocarus ruficornis (Stephens), syn. Stenocarus fuliginosus (Marsham)
Slovenský název: Krytonos koreňový
Německý název: Mohnwurzelrüsler
Anglický název: Poppy root weevil
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Nosatcovití - Curculionidae

Hostitelské rostliny

Mák setý a druhy planě rostoucích máků

Škodlivost

Listy mladých rostlinek skeletovány ze spodní strany okénkovým žírem. Vyžraná srdéčka: Rostliny mizí. V listech starších rostlin vykousány okrouhlé nebo nepravidelné otvory a výkusy. Listy odspodu žloutnou. Rostliny krní a často odumírají. Na kořenech vyžrané 1–3 mm hluboké rýhy nebo chodbičky.

Hospodářský význam

Snižuje výnosy máku. V letech přemnožení ničí celé porosty.

Popis

Tělo brouků je klenuté, 3-3,5 mm dlouhé, 2 mm široké, tmavohnědě zbarvené s bronzovým leskem. Za štítkem v mezeře mezi prvními rýžkami krovek je světlá skvrna, za ní podlouhlá, sametově černá skvrna na světlém podkladě a před zakončením krovek bílá skvrna. Nosec je na konci poněkud rozšířený.

Larvy jsou beznohé, žlutobílé, rohlíčkovitě prohnuté, k hlavě a zadečku zúžené, 5–6 mm dlouhé.

Životní cyklus

Brouci přezimují v půdě. V porostech máku se objevují ve 2. polovině dubna, kde provádí úživný žír. Nejvíce poškozují rostlinky do fáze 4 až 5 listů, zvláště za suchého počasí. Nejčilejší jsou brzy ráno a pozdě odpoledne. Vajíčka kladou od poloviny května po dobu 2 až 2,5 měsíců. Kladou je do hlavního listového nervu. Larvy nejprve vyžírají krátké chodbičky v listu, poté se stěhují na kořeny, na nichž vyžírají rýhy a chodbičky. Kuklí se v hliněném kokonu v půdě. Do roka se vyvine jedna generace.

Ekologie

Škůdce je suchomilný a teplomilný. Jarní chladné a deštivé počasí a zvlášť déletrvající a tuhé mrazy jsou pro jeho vývoj nepříznivé. Významnými přirozenými nepřáteli jsou entomopatogenní houby, a parazitoid z řádu blanokřídlých Thersilochus gibbus.

Nepřímá ochrana

Raný výsev a všechna agrotechnická opatření urychlující růst a vývoj rostlin.

Insekticidy

NEXIDE    |  RAPID    | 
Krytonosec kořenový na listu máku (foto©Josef Pozděna)

Krytonosec kořenový na listu máku (foto©Josef Pozděna)

Listy poškozené okénkovým žírem krytonoscem kořenovým (foto©Josef Pozděna)

Listy poškozené okénkovým žírem krytonoscem kořenovým (foto©Josef Pozděna)

Larvy na kořenu máku (foto©Josef Pozděna)

Larvy na kořenu máku (foto©Josef Pozděna)

Kůlový kořen poškozený žírem  krytonosce kořenového (foto©Josef Pozděna)

Kůlový kořen poškozený žírem krytonosce kořenového (foto©Josef Pozděna)

Larva krytonosce kořenového s mohutným kousacím ústrojím (foto©Josef Pozděna)

Larva krytonosce kořenového s mohutným kousacím ústrojím (foto©Josef Pozděna)

detail