Chemap Agro s.r.o.

Kyjatka zahradní

Latinský název: Macrosiphon euphorbiae (Thomas)
Slovenský název: Voška záhradna
Německý název: gestreifte Kartoffelblattlaus
Anglický název: Potato aphid
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Sternorrhyncha
Čeleď: Mšicovití - Aphididae

Hostitelské rostliny

Okrasné rostliny

Škodlivost

Škodí sáním na listech a přenosem viróz.

Popis

Kyjatka zahradní je poměrně velká s dlouhými tykadly. Larvy mají voskový poprašek na povrchu.

Životní cyklus

Vytváří mnoho generací, podle vhodnosti podmínek pro vývoj.

Chemická ochrana

Aplikace insekticidů při výskytu.

Insekticidy

GONDOLA    |  MOVENTO 100 SC    | 
detail