Chemap Agro s.r.o.

Lalokonosec libečkový

Latinský název: Otiorhynchus ligustici (L.)
Slovenský název: Nosánik ligurčekový
Německý název: Liebstöskelrüssler, Luzernerüsler
Anglický název: Alfalfa snout beetle, Root weevil
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Nosatcovití - Curculionidae

Hostitelské rostliny

Nespecifický škůdce

Škodlivost

Do listů vykousány nepravidelné otvory a okrajové výkusy. Nadzemní části vzcházejících nebo mladých rostlinek částečně nebo zcela zničeny žírem.

Hospodářský význam

Při přemnožení způsobuje holožíry.

Popis

Černý nosatec porostlý šedožlutými šupinkami je 10 až 14 mm dlouhý. Nosec je delší než hlava, poněkud hranatý, na konci rozšířený. Štít je širší než dlouhý, po bocích zaoblený, při bázi krátce zaškrcený. Krovky jsou srostlé, široce oválné, klenuté. Larvy žlutobílé, beznohé, tlusté, prohnuté, s hnědožlutou hlavou.

Životní cyklus

Vývoj je dvou i tříletý. Přezimují brouci i larvy ve vojtěškách. Na jaře začínají úživný žír na vojtěšce, pak se stěhují na mladé porosty řepy i jiné rostliny. Po skončení úživného žíru se vracejí zpět do vojtěšek, kde samičky kladou do půdy k rostlinám vojtěšky vajíčka. Larvy se vyvíjejí na kořenech vojtěšky. Škůdce se množí parthenogeneticky.

Insekticidy

GAUCHO 70 WS    |  NEMATOP    | 
lalokonosec libečkový - larva (foto Jaroslav Rod)

lalokonosec libečkový - larva (foto Jaroslav Rod)

lalokonosec libečkový - žír dospělců na listru jahodníku (foto Jaroslav Rod)

lalokonosec libečkový - žír dospělců na listru jahodníku (foto Jaroslav Rod)

detail