BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Listopas čárkovaný

Latinský název: Sitona lineatus (L.)
Slovenský název: Listárik čiarkovaný
Německý název: Blattrandkäfer
Anglický název: Pea weevil, Pea and bean weevil
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Nosatcovití - Curculionidae

Hostitelské rostliny

Bob, hrách, fazol, vikev, vojtěška, jetel a jiné bobovité rostliny

Škodlivost

Na okrajích listů vzcházejících a mladých rostlinek okrouhlé výkusy ve tvaru zoubkování.

Hospodářský význam

Brouci škodí každoročně žírem na vzcházejících rostlinách. Obzvlášť k velkým škodám dochází, jestliže suché a studené počasí brzdí rostliny ve vzrůstu. Naopak je-li dostatek jarní vláhy, rostliny poškození listů rychle nahradí. Úbytek kořenových hlízek způsobuje snížení výnosů. Larvami poškozené kořeny bývají napadány houbovými chorobami. Podobně jako listopas čárkovaný škodí i jiné druhy listopasů rodu Sitona.

Popis

Brouci jsou šedohnědí, 4-5 mm dlouzí. Mají podlouhlé krovky.

Larvy jsou bílé, beznohé, rohlíčkovitě prohnuté, se žlutou nebo hnědou hlavou. Dosahují délky 6 mm.

Životní cyklus

Brouci přezimují v půdě v porostech vytrvalých bobovitých rostlin. V dubnu vylézají. Za slunných dní ožírají listy jetelů a vojtěšky. Odtud se stěhují na jednoleté bobovité rostliny. Vajíčka kladou do půdy nebo na list.

Larvy vyžírají bakteriové hlízky, do kořenů vykusují dutinky, malé kořínky ožírají celé. Od července se objevují brouci nové generace, často ve velkém množství. Stěhují se k přezimování do porostů víceletých bobovitých rostlin.

Ekologie

Je-li v období od dubna do června teplé a vlhké počasí, zvyšuje se plodnost listopasů a dochází k přemnožení. Přirozenými nepřáteli listopasů jsou lumci a lumčíci. Střevlíci a drabčíci požírají vajíčka listopasů.

Nepřímá ochrana

Hrách nevysévat v blízkosti vojtěšek ani jetelů.

Včasný výsev odrůd, které rychle rostou a snadno vytvářejí postranní výhonky.

Včasná sklizeň. Orba ihned po sklizni zničí mnoho larev a kukel. Vápněním kyselých půd se podporuje rozvoj a aktivita kořenových hlízek.

Insekticidy

DECIS FORTE    |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  KARIS 10 CS    |  SCATTO    | 
listopas čárkovaný - poškození listů hrachu (foto Jaroslav Rod)

listopas čárkovaný - poškození listů hrachu (foto Jaroslav Rod)

detail