Chemap Agro s.r.o.

Mrchožrout vlnitý

Latinský název: Aclypea undata (Müler)
Slovenský název: Zdochlinár vlnkovaný
Německý název: Runzeliger Rübenaaskäfer
Anglický název: beet carrion beetle
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Brouci - Coleoptera
Čeleď: Mrchožroutovití - Silphidae

Hostitelské rostliny

Řepa a mnoho jiných druhů rostlin.

Škodlivost

Okrajové výkusy listů, vykousané otvory v listech.

Hospodářský význam

Škodí lokálně, hlavně larvy, méně brouci.

Popis

Dospělci mají zploštělé, široce oválné černé tělo, dlouhé 12-16 mm.

Larvy jsou až 13 mm dlouhé, černé, se špičatými výčnělky po stranách těla.

Životní cyklus

Přezimují brouci v nejrůznějších úkrytech. V dubnu se stěhují do polí. Samičky kladou vajíčka do půdy od konce května do poloviny července. Brouci i larvy vykusují a okusují listy. Kuklí se v půdě.

Do roka se vyvine jedna generace.

Ekologie

Mrchožrouti se shromažďují v místech chráněných před větrem. Vyžadují vlhčí prostředí. Jejich početnost se zvyšuje, jestliže po mírném dubnovém počasí následuje v květnu a červnu suché a teplé počasí a jestliže předešlý rok byl chladnější a vlhčí.

Škodlivost

2-3 brouci/m2
detail