BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Mšice maková

Latinský název: Aphis fabae (Scopoli)
Slovenský název: Voška maková
Německý název: Schwarze Bohnen, Schvarze Rübenlaus
Anglický název: Beet leaf aphid, Bean aphid, Black bean aphid
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Sternorrhyncha
Čeleď: Mšicovití - Aphididae

Hostitelské rostliny

Řepa, bob, mák, fazol a četné jiné

Škodlivost

Zkrabacené nebo stočené listy, zvláště srdéčkové. Na jejich spodní straně kolonie mšic. Rostliny se zpožďují ve vývoji.

Hospodářský význam

Každoroční výskyty, v některých letech kalamitní. Mšice sáním poškozují rostliny, snižují výnosy a přenášejí virózy. Nejvíce jsou ohroženy rostliny do fáze 10. listu.

Popis

Bezkřídlé i okřídlené živorodé samičky jsou černozelené až černohnědé, 1,5-2,5 mm dlouhé.

Životní cyklus

Přezimují černá vajíčka na zimních hostitelích, především na brslenech, kalině a pustorylu. Na jaře se na těchto keřích vyvinou 2-4 pokolení mšic. Ve druhé polovině až koncem května se mšice rozlétávají na letní hostitele. Zpravidla ve 2. polovině června se opět vyvíjejí okřídlené mšice. Nastávají tzv. sekundární přelety, tj. rozšiřování mšic uvnitř porostu řepy. Na podzim se mšice vracejí na zimní hostitele.

Ekologie

K přemnožení obvykle dochází po časném náletu mšic, za suchého a teplého počasí. Přirozenými nepřáteli mšic jsou slunéčka, larvy pestřenek a zlatooček, parazitoidi řádu blanokřídlých, entomopatogenní houby aj.

Nepřímá ochrana

Časné setí do dobře připravené půdy a všechna agrotechnická opatření, která podporují rychlé a rovnoměrné vzcházení porostů a brání jeho mezerovitosti a  zaplevelení.

Nepěstovat sazečku, semenačku a technickou cukrovku blízko sebe. V oblastech silného a středního vykladení vajíček mšice makové na zimních hostitelích (brslen a pustoryl) v blízkosti řepných polí se doporučuje silně osazené větve odřezat a spálit.

Chemická ochrana

Je zapotřebí vzít v úvahu poznatky o rezistenci populací mšic k jednotlivým přípravkům. Při ošetření dávat přednost přípravkům šetřícím přirozené nepřátele mšic. Především provádět pozemní ošetření. Letecké ošetření jen v případě že je terén pro pozemku nesjízdný.

Insekticidy

AFINTO    |  KARATE se ZEON technologií 5 CS  Koupit přípravek  |  MOVENTO 100 SC    |  NEXIDE    |  RAPID    |  TEPPEKI    | 
Mšice maková

Mšice maková

Mšice maková na máku (foto©Josef Pozděna

Mšice maková na máku (foto©Josef Pozděna

Mšice maková na stonku máku (foto©Josef Pozděna)

Mšice maková na stonku máku (foto©Josef Pozděna)

Mšice maková na stonku pod květem (foto©Josef Pozděna)

Mšice maková na stonku pod květem (foto©Josef Pozděna)

Mšice maková na květu (foto©Josef Pozděna)

Mšice maková na květu (foto©Josef Pozděna)

detail