Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Mšice slívová

Latinský název: Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach)
Slovenský název: Voška slamihová
Německý název: Kleine Pflaumenlaus
Anglický název: Leaf curling plum aphid
Proseeds

Zařazení

Třída: Hmyz - Insecta
Řád: Sternorrhyncha
Čeleď: Mšicovití - Aphididae

Hostitelské rostliny

Slunečnice a jiné druhy složnokvětých rostlin

Škodlivost

Pokroucené nahloučené vzpřímené listy. Na listech kolonie mšic. Jazykovité květy pokroucené a nedokonale vyvinuté. Na jejich bázi a na zákrovech sají mšice.

Hospodářský význam

Výnos semen silných zdravých rostlin při mimořádně silném napadení bývá snížen o cca 20 %. Ztráty na výnosech slabších rostlin jsou větší. Rostliny, které jsou intenzivně napadené mšicemi začátkem června bývají koncem června silně napadené houbou Sclerotinia sclerotiorum.

Popis

Bezkřídlé živorodé samičky jsou oválné, dozadu zúžené, zelené, olivově hnědé nebo okrově žluté, 1,6-2,0 mm dlouhé. Mají velmi krátká tykadla a krátké, tlusté, při bázi napuchlé sifunkuly. Jejich povrch těla bývá pokryt voskovým poprachem. Rychle se přemnožují a tvoří velké kolonie.

Životní cyklus

Přezimují vajíčka na slívách a na broskvoních. Začátkem května se mšice rozlétávají na složnokvěté rostliny. Zpočátku přednostně napadají mohutné rostliny v porostu. Později je napadení v porostu rovnoměrné. Slunečnice je nejvíce poškozována v období od vzcházení do fáze rozpoznatelného květního pupene. Od této fáze početnost mšic rychle klesá jednak působením přirozených nepřátel mšic, jednak následkem odletu mšic na zimní hostitele.

Ekologie

Přirozenými nepřáteli mšic jsou slunéčka, larvy pestřenek, zlatooček, entomopatogenní houby aj.

Insekticidy

PIRIMOR 50 WG    | 
mšice slívová - deformace letorostu slivoně (foto Jaroslav Rod)

mšice slívová - deformace letorostu slivoně (foto Jaroslav Rod)

detail